Groot-Frieslandpad (LAW 14)

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen101
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
29 | 7 t/m 10 | 08 heen Vanaf 27 februari tot 12 juni 2017 wordt de Westerbrug over het kanaal Alkmaar- Kolhorn gerenoveerd. Daardoor is deze brug afgesloten voor alle verkeer. "Doorlopen tot aan de Westerweg. Hier rechtsaf ** de Qesterbrug over …… … loopt door tot het einde bij de Dorpstraat(09)." Ga bij de Westerweg enkele meters naar links, steek de weg over en ga op het talud aan de ander kant naar beneden en loop naar de dijk (Schapendijkje) langs het kanaal. Volg de dijk langs het kanaal tot aan de volgende brug bij de Oosterweg. Ga hier rechtsaf de brug over en volg de Oosterweg tot aan de Dorpsstraat. Ga hier linksaf en volg vanaf daar de oude route met r.1 op p.33. __________________________________________________________ Tracering 22 mrt 2017
33 | 12 t/m 2 op p.29 | 09 en 08 terug Vanaf 27 februari tot 12 juni 2017 wordt de Westerbrug over het kanaal Alkmaar- Kolhorn gerenoveerd. Daardoor is deze brug afgesloten voor alle verkeer. "Deze weg 3 km volgen totdat u de Westerweg aan uw rechterhand ziet(09). (...) De Westerbrug * over en linksaf (...)" Deze weg ongeveer 1 km volgen totdat u de Oosterweg aan uw rechterhand ziet. Ga hier rechtsaf. Uw loopt Nieuwe Niedorp uit. De Oosterbrug over en linksaf de dijk (Schapendijkje) langs het kanaal Alkmaar- Kolhorn volgen. Bij de volgende brug (Westerweg) loopt u even naar rechts omhoog om op de asfaltweg te komen. Linksaf de weg op, bij de brug oversteken en de dijk langs het kanaal vervolgen. Volg vanaf hier de oude route Tracering 22 mrt 2017
37 | 6 t/m 10 | 11 terug "Volg het viaduct en steek de snelweg (A7) over. (...) t/m (...) Bij Y 3319/5 de N239 oversteken (rechts lopen)." Volg het viaduct en steek de snelweg (A7) over. Bij Y 3319/5 naar links de N239 oversteken (rechts lopen). Tracering 14 sep 2016
37 | 2 t/m 5 | 11 heen "Steek de N 239 over en ga direct rechtsaf (...) t/m (...) en ga onderaan, bij Y-1934, rechtsaf." Steek de N239 over en volg rechtsaf de asfaltweg onder de dijk. Tracering 14 sep 2016
43 | 18 t/m 20 | 13 heen "... graspad ruim 800 m volgen ... t/m ... bord Onderdijk, ... ... graspad ruim 800 m volgen tot bankje van Piet Zeilemaker 1949-2014 en vervolgens rechtdoor schelpenpad volgen tot betonnen trap deze op en direct linksaf de dijk op(14). Tracering 16 aug 2016
43 | 1 t/m 3 | 13 terug "Vervolg de dijk ... t/m Linksaf, ..." Schelpenpad volgen tot bankje van Piet Zeilemaker 1949-2014 en graspad ruim 800 m volgen ... Tracering 16 aug 2016
45 | 1 en 2 | 14 heen "Na het hek ... over in een schelpenpad, ..." Dit schelpenpad(Nesserdijk) circa 1,7 km volgen ... Tracering 16 aug 2016
45 | 9 t/m 13 | 14 terug "Na een bocht naar links met ... ziet u aan de linkerkant)(14)" Na een bocht naar links met paaltje gaat u rechtsaf een betonnen trap af(14). Tracering 16 aug 2016
71 | 5 t/m 7 | 24 heen "Via overstapjes (...) een schuur rechtsaf." Kade met bochten volgen langs een vaart. Na een hek, circa 100 meter voor een schuur, rechtsaf’. Tracering 03 sep 2016
71 | 16 en 17 | 24 terug "Kade met (...) passeren." Kade met bocht naar links en rechts volgen. Tracering 03 sep 2016
82 | - | 29 De aangegeven afstand van dit traject is niet correct. De afstand is geen 5,6 km maar 3,8 km. Tracering 10 jan 2017
84 | - | 30 De aangegeven afstand van dit traject is niet correct. De te lopen afstand is niet 5,3 km maar 7,1 km. Tracering 10 jan 2017
109 | 14 | 41 terug "(...) doodlopende weg. Vanaf infobord schuin naar links oversteken." (...)(doodlopende weg). Verderop tussen twee betonnen palen door. Bij vijfsprong rechtsaf. Pad vervolgen en rechts aanhouden. 50 Meter voor verkeersweg linksaf . U komt bij een infobord van IVN. Vanaf infobord schuin naar links oversteken. Tracering 07 feb 2017
109 | 8 | 41 heen "Na parkeerplaats bij bord 'Opengesteld', bospad rechtsaf." Na parkeerplaats langs infobord natuurpad Langeloër Duinen, bospad inlopen. Na 50m rechtsaf. Tracering 07 feb 2017
135 | 11 t/m 13 | 52 terug "U volgt dit graspad (...) Op de asfaltweg linksaf." Dit deel van de route is niet gemarkeerd. Tracering 03 sep 2016
135 | 10 t/m 14 | 52 heen "Na 250 meter (…) tot u op een betonweg uit komt." Dit deel van de route is niet gemarkeerd. Tracering 03 sep 2016
151 | 5 | 59 heen Na het cursief gedrukte eindigend met "Ostfriesland Wanderweg" de hiernaast staande tekst toevoegen. Vanaf hier tot het eindpunt in Leer ( p.157) wordt de route gemarkeerd met een zwarte hoofdletter O. Tracering 03 nov 2016
157 | 2 | 62 terug Na het cursief gedrukte in regel 1 de hiernaast staande tekst toevoegen. Tot waar de Ostfriesland Wanderweg linksaf gaat ( p.151 terugtekst regel 5 en 6) wordt de route gemarkeerd met een zwarte letter O. Tracering 03 nov 2016
Steun ons