Groot-Frieslandpad (LAW 14)

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen94
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
13 | 12 t/m r.9 op p.15 | 01 en 02 heen In verband met grote werkzaamheden in de Schoorlse Duinen (uitdiepen duinmeer) is een deel van de route van het Groot- Frieslandpad niet te belopen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) in de periode 19 t/m 23 december en 8 januari t/m 17 februari. Voor deze dagen is er een omleiding gemaakt: Zie hiernaast. Omleidingsbord bij “Schoorlse Duinen” Vanaf regel 12: u passeert bordje “ Schoorlse Duinen” voor top Linksaf bij knp 76 enz. STOP Vervangen door: op splitsing knp 76 Rechts aanhouden (S.B.B witte pijlen) -volg smal bospaadje - ruiterpad oversteken -op viersprong rechtdoor - Doodweg volgen -op viersprong rechtdoor -op driesprong rechtdoor –MTB pad oversteken -bij knp 07 direkt linksaf smal pad omhoog -bij betonweg schuin (links) oversteken en smal voetpad volgen (S.B.B. groene pijlen) – Mtb pad oversteken -bij knp. 08 rechtdoor -zandpad oversteken -Mtb pad oversteken -bij asfaltweg rechtsaf -bij knp. 09 rechtsaf -bij viersprong linksaf -bij knp. 19 linksaf - asfaltweg oversteken bospad volgen (ter. info aan rechterzijde ziet u De BERENKUIL –koffierestaurant) –asfaltweg oversteken bospad/wandelpad volgen -bij overstap linksaf en direkt rechtsaf “Begrazingsgebied” smal heidepad volgen - na +/- 300 meter 1e markering oorspronkelijke route Groot Friesland Pad – rechtdoor naar vogelmeer- bij knp 26 EINDE OMLEIDING (oorspronkelijke route volgen zie kaart 02 blz. 15 regel 9 ) Tracering 20 dec 2016
15 | 13 t/m r.10 op p.13 | 02 en 01 terug In verband met grote werkzaamheden in de Schoorlse Duinen (uitdiepen duinmeer) is een deel van de route van het Groot- Frieslandpad niet te belopen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) in de periode 19 t/m 23 december en 8 januari t/m 17 februari. Er is voor deze dagen een omleiding (bord bij hoge paal): Zie hiernaast. Ga bij duinmeer en knp 26 linksaf - voor paal linksaf - na +/- 150 meter bij hoge paal Rechtdoor (i.p.v. oorspronkelijke route rechtsaf) - u volgt smal heidepad -na 300 meter overstap - rechtsaf bospad/wandelpad (S.B.B. groene pijlen) - asfaltweg oversteken -bospad volgen (ter info links ziet u De Berenkuil) – asfaltweg oversteken naar schelpenpad -bij knp. 19 rechtsaf - bij viersprong rechtsaf - bij knp. 09 linksaf asfaltweg - na 50 meter linksaf smal bospad volgen - MTB pad oversteken - zandpad oversteken - bij knp. 08 rechtdoor - Mtb pad oversteken - bij betonweg schuin oversteken smal voetpad - bij knp 07 rechtsaf Doodweg volgen ( S.B.B. witte pijlen) - Mtb pad oversteken - op driesprong rechtdoor - op viersprong rechtdoor - op viersprong rechtdoor - ruiterpad oversteken - smal bospad volgen - bij knp. 76 links aanhouden - na 50 meter bord Noordhollands Duinreservaat – EINDE OMLEIDING - (oorspronkelijke route volgen zie kaart 01 blz 13 regel 10) Tracering 20 dec 2016
37 | 2 t/m 5 | 11 heen "Steek de N 239 over en ga direct rechtsaf (...) t/m (...) en ga onderaan, bij Y-1934, rechtsaf." Steek de N239 over en volg rechtsaf de asfaltweg onder de dijk. Tracering 13 sep 2016
37 | 6 t/m 10 | 11 terug "Volg het viaduct en steek de snelweg (A7) over. (...) t/m (...) Bij Y 3319/5 de N239 oversteken (rechts lopen)." Volg het viaduct en steek de snelweg (A7) over. Bij Y 3319/5 naar links de N239 oversteken (rechts lopen). Tracering 13 sep 2016
43 | 18 t/m 20 | 13 heen "... graspad ruim 800 m volgen ... t/m ... bord Onderdijk, ... ... graspad ruim 800 m volgen tot bankje van Piet Zeilemaker 1949-2014 en vervolgens rechtdoor schelpenpad volgen tot betonnen trap deze op en direct linksaf de dijk op(14). Tracering 15 aug 2016
43 | 1 t/m 3 | 13 terug "Vervolg de dijk ... t/m Linksaf, ..." Schelpenpad volgen tot bankje van Piet Zeilemaker 1949-2014 en graspad ruim 800 m volgen ... Tracering 15 aug 2016
45 | 9 t/m 13 | 14 terug "Na een bocht naar links met ... ziet u aan de linkerkant)(14)" Na een bocht naar links met paaltje gaat u rechtsaf een betonnen trap af(14). Tracering 15 aug 2016
45 | 1 en 2 | 14 heen "Na het hek ... over in een schelpenpad, ..." Dit schelpenpad(Nesserdijk) circa 1,7 km volgen ... Tracering 15 aug 2016
71 | 16 en 17 | 24 terug "Kade met (...) passeren." Kade met bocht naar links en rechts volgen. Tracering 03 sep 2016
71 | 5 t/m 7 | 24 heen "Via overstapjes (...) een schuur rechtsaf." Kade met bochten volgen langs een vaart. Na een hek, circa 100 meter voor een schuur, rechtsaf’. Tracering 03 sep 2016
82 | - | 29 De aangegeven afstand van dit traject is niet correct. De afstand is geen 5,6 km maar 3,8 km. Tracering 10 jan 2017
84 | - | 30 De aangegeven afstand van dit traject is niet correct. De te lopen afstand is niet 5,3 km maar 7,1 km. Tracering 10 jan 2017
135 | 11 t/m 13 | 52 terug "U volgt dit graspad (...) Op de asfaltweg linksaf." Dit deel van de route is niet gemarkeerd. Tracering 03 sep 2016
135 | 10 t/m 14 | 52 heen "Na 250 meter (…) tot u op een betonweg uit komt." Dit deel van de route is niet gemarkeerd. Tracering 03 sep 2016
151 | 5 | 59 heen Na het cursief gedrukte eindigend met "Ostfriesland Wanderweg" de hiernaast staande tekst toevoegen. Vanaf hier tot het eindpunt in Leer ( p.157) wordt de route gemarkeerd met een zwarte hoofdletter O. Tracering 03 nov 2016
157 | 2 | 62 terug Na het cursief gedrukte in regel 1 de hiernaast staande tekst toevoegen. Tot waar de Ostfriesland Wanderweg linksaf gaat ( p.151 terugtekst regel 5 en 6) wordt de route gemarkeerd met een zwarte letter O. Tracering 03 nov 2016
Steun ons