Groot-Frieslandpad (LAW 14)

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen97
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
13 | 12 t/m r.9 op p.15 | 01 en 02 heen In verband met grote werkzaamheden in de Schoorlse Duinen (uitdiepen duinmeer) is een deel van de route van het Groot- Frieslandpad niet te belopen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) in de periode 19 t/m 23 december en 8 januari t/m 17 februari. Voor deze dagen is er een omleiding gemaakt: Zie hiernaast. Omleidingsbord bij “Schoorlse Duinen” Vanaf regel 12: u passeert bordje “ Schoorlse Duinen” voor top Linksaf bij knp 76 enz. STOP Vervangen door: op splitsing knp 76 Rechts aanhouden (S.B.B witte pijlen) -volg smal bospaadje - ruiterpad oversteken -op viersprong rechtdoor - Doodweg volgen -op viersprong rechtdoor -op driesprong rechtdoor –MTB pad oversteken -bij knp 07 direkt linksaf smal pad omhoog -bij betonweg schuin (links) oversteken en smal voetpad volgen (S.B.B. groene pijlen) – Mtb pad oversteken -bij knp. 08 rechtdoor -zandpad oversteken -Mtb pad oversteken -bij asfaltweg rechtsaf -bij knp. 09 rechtsaf -bij viersprong linksaf -bij knp. 19 linksaf - asfaltweg oversteken bospad volgen (ter. info aan rechterzijde ziet u De BERENKUIL –koffierestaurant) –asfaltweg oversteken bospad/wandelpad volgen -bij overstap linksaf en direkt rechtsaf “Begrazingsgebied” smal heidepad volgen - na +/- 300 meter 1e markering oorspronkelijke route Groot Friesland Pad – rechtdoor naar vogelmeer- bij knp 26 EINDE OMLEIDING (oorspronkelijke route volgen zie kaart 02 blz. 15 regel 9 ) Tracering 20 dec 2016
15 | 13 t/m r.10 op p.13 | 02 en 01 terug In verband met grote werkzaamheden in de Schoorlse Duinen (uitdiepen duinmeer) is een deel van de route van het Groot- Frieslandpad niet te belopen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) in de periode 19 t/m 23 december en 8 januari t/m 17 februari. Er is voor deze dagen een omleiding (bord bij hoge paal): Zie hiernaast. Ga bij duinmeer en knp 26 linksaf - voor paal linksaf - na +/- 150 meter bij hoge paal Rechtdoor (i.p.v. oorspronkelijke route rechtsaf) - u volgt smal heidepad -na 300 meter overstap - rechtsaf bospad/wandelpad (S.B.B. groene pijlen) - asfaltweg oversteken -bospad volgen (ter info links ziet u De Berenkuil) – asfaltweg oversteken naar schelpenpad -bij knp. 19 rechtsaf - bij viersprong rechtsaf - bij knp. 09 linksaf asfaltweg - na 50 meter linksaf smal bospad volgen - MTB pad oversteken - zandpad oversteken - bij knp. 08 rechtdoor - Mtb pad oversteken - bij betonweg schuin oversteken smal voetpad - bij knp 07 rechtsaf Doodweg volgen ( S.B.B. witte pijlen) - Mtb pad oversteken - op driesprong rechtdoor - op viersprong rechtdoor - op viersprong rechtdoor - ruiterpad oversteken - smal bospad volgen - bij knp. 76 links aanhouden - na 50 meter bord Noordhollands Duinreservaat – EINDE OMLEIDING - (oorspronkelijke route volgen zie kaart 01 blz 13 regel 10) Tracering 20 dec 2016
37 | 6 t/m 10 | 11 terug "Volg het viaduct en steek de snelweg (A7) over. (...) t/m (...) Bij Y 3319/5 de N239 oversteken (rechts lopen)." Volg het viaduct en steek de snelweg (A7) over. Bij Y 3319/5 naar links de N239 oversteken (rechts lopen). Tracering 14 sep 2016
37 | 2 t/m 5 | 11 heen "Steek de N 239 over en ga direct rechtsaf (...) t/m (...) en ga onderaan, bij Y-1934, rechtsaf." Steek de N239 over en volg rechtsaf de asfaltweg onder de dijk. Tracering 14 sep 2016
43 | 18 t/m 20 | 13 heen "... graspad ruim 800 m volgen ... t/m ... bord Onderdijk, ... ... graspad ruim 800 m volgen tot bankje van Piet Zeilemaker 1949-2014 en vervolgens rechtdoor schelpenpad volgen tot betonnen trap deze op en direct linksaf de dijk op(14). Tracering 15 aug 2016
43 | 1 t/m 3 | 13 terug "Vervolg de dijk ... t/m Linksaf, ..." Schelpenpad volgen tot bankje van Piet Zeilemaker 1949-2014 en graspad ruim 800 m volgen ... Tracering 15 aug 2016
45 | 1 en 2 | 14 heen "Na het hek ... over in een schelpenpad, ..." Dit schelpenpad(Nesserdijk) circa 1,7 km volgen ... Tracering 15 aug 2016
45 | 9 t/m 13 | 14 terug "Na een bocht naar links met ... ziet u aan de linkerkant)(14)" Na een bocht naar links met paaltje gaat u rechtsaf een betonnen trap af(14). Tracering 15 aug 2016
71 | 5 t/m 7 | 24 heen "Via overstapjes (...) een schuur rechtsaf." Kade met bochten volgen langs een vaart. Na een hek, circa 100 meter voor een schuur, rechtsaf’. Tracering 03 sep 2016
71 | 16 en 17 | 24 terug "Kade met (...) passeren." Kade met bocht naar links en rechts volgen. Tracering 03 sep 2016
82 | - | 29 De aangegeven afstand van dit traject is niet correct. De afstand is geen 5,6 km maar 3,8 km. Tracering 10 jan 2017
84 | - | 30 De aangegeven afstand van dit traject is niet correct. De te lopen afstand is niet 5,3 km maar 7,1 km. Tracering 10 jan 2017
109 | 14 | 41 terug "(...) doodlopende weg. Vanaf infobord schuin naar links oversteken." (...)(doodlopende weg). Verderop tussen twee betonnen palen door. Bij vijfsprong rechtsaf. Pad vervolgen en rechts aanhouden. 50 Meter voor verkeersweg linksaf . U komt bij een infobord van IVN. Vanaf infobord schuin naar links oversteken. Tracering 07 feb 2017
109 | 8 | 41 heen "Na parkeerplaats bij bord 'Opengesteld', bospad rechtsaf." Na parkeerplaats langs infobord natuurpad Langeloër Duinen, bospad inlopen. Na 50m rechtsaf. Tracering 07 feb 2017
135 | 11 t/m 13 | 52 terug "U volgt dit graspad (...) Op de asfaltweg linksaf." Dit deel van de route is niet gemarkeerd. Tracering 03 sep 2016
135 | 10 t/m 14 | 52 heen "Na 250 meter (…) tot u op een betonweg uit komt." Dit deel van de route is niet gemarkeerd. Tracering 03 sep 2016
151 | 5 | 59 heen Na het cursief gedrukte eindigend met "Ostfriesland Wanderweg" de hiernaast staande tekst toevoegen. Vanaf hier tot het eindpunt in Leer ( p.157) wordt de route gemarkeerd met een zwarte hoofdletter O. Tracering 03 nov 2016
157 | 2 | 62 terug Na het cursief gedrukte in regel 1 de hiernaast staande tekst toevoegen. Tot waar de Ostfriesland Wanderweg linksaf gaat ( p.151 terugtekst regel 5 en 6) wordt de route gemarkeerd met een zwarte letter O. Tracering 03 nov 2016
Steun ons