Routewijzigingen Hanzestedenpad SP 11

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen42
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
0 | 0 | 0 De hieronder vermelde meldingen, routewijzigingen etc. hebben betrekking op de derde, gewijzigde druk (2014) van het Hanzestedenpad. Voor wijzigingen op de tweede druk (2008) zie de verwijzing hieronder. 07 sep 2014
15 | 09 | 01 terug Verhoging van aantrekkelijkheid en overeenstemming met Graafschapspad. Na Roggestraat 4 zinnen vervangen. later Veerpoortstraat. Verkeersweg oversteken. Rechtdoor twee voet-/fietsbruggen oversteken. Bij beeldengroep ‘De drie mannen’ linksaf, IJsselkade. Einde kade linksaf en direct rechtsaf, voet-/fietspad. Tracering 18 jul 2015
15 | 08 | 01 heen Verhoging van aantrekkelijkheid en overeenstemming met Graafschapspad. Zinnen “Aan het eind rechtsaf t/m Op kruising rechtdoor Gasthuisstraat” vervangen. Einde weg, voor huizenblok linksaf en direct weer rechtsaf, IJsselkade. Bij beeldengroep ‘De drie mannen’ rechtsaf. Rechtdoor over twee voet-/fietsbruggen richting Martinitoren. Verkeersweg oversteken, Veerpoortstraat. Rechtdoor, Roggestraat, later Gasthuisstraat. Tracering 18 jul 2015
23 | 23 | 05 heen Op de zuidelijke oever van de Oekensche Beek is het wandelen onaangenaam geworden door hoog gras, bramen en brandnetels als gevolg van beperkt maairegiem. Aan de noordkant van de beek is het prettiger wandelen. Regel 23 en 24 vervangen. Na 300 m linksaf over houten brug en aan de overkant schouwpad 1 km vervolgen tot aan asfaltweg. Hier linksaf, pad parallel aan asfaltweg. Doorlopen tot Y-62229/1. Tracering 18 jul 2015
23 | 02 | 05 terug Op de zuidelijke oever van de Oekensche Beek is het wandelen onaangenaam geworden door hoog gras, bramen en brandnetels als gevolg van beperkt maairegiem. Aan de noordkant van de beek is het prettiger wandelen. Tweede en derde zin vervangen. Na bord ‘Voorstonden’, rechtsaf langs de beek (beek links houden). Na 1 km tweede houten brug linksaf oversteken en aan de overkant pad vervolgen. Na 300 m linksaf (beek rechts houden). Tracering 18 jul 2015
29 | 1e tekstblok | 07 heen In verband met de herinrichting in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier is de route tussen Hoveniersweg (7) en het gemaal 'Mr. L.A.S.J. van der Feltz' (08) gewijzigd. De gehele tekst van de routebeschrijving heen vervalt. ► Zijweg Hoveniersweg (07) negeren en over de dijk rechtdoor, Vliegendijk. Eventueel kunt u iets verder de grasdijk rechts van de weg volgen. De dijk gaat over in de IJsselstraat. Op splitsing rechts aanhouden en bij een kruising rechtdoor, Gelders Hoofd. Via klaphek vervolgt U nu de lage dijk met grasklinkers ; Bij boerderij ‘De Wellenberg ’ gaat de nu met beton bekleedde dijk omhoog. U passeert de ‘Wolfsweerd’. Na ‘Het Nieuwe Pannenhuis’ gaat de dijk weer omlaag en is deze weer bekleed met grasklinkers. Via een klaphek komt u uit bij gemaal ‘Nijenbeek’en daarna bij het gemaal 'mr. L.A.S.J. van der Feltz' (08). Tracering 08 dec 2016
29 | 2e tekstblok | 07 terug In verband met herinrichting van de Voorster Klei in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier is de route tussen het gemaal 'Mr. L.A.S.J. van der Feltz' (08) en de Hoveniersweg (07) gewijzigd. De gehele tekst van de routebeschrijving terug vervalt. ◄ Bij gemaal 'Mr. L.A.S.J. van der Feltz' (08) rechtdoor langs gemaal ‘Nijenbeek’en door een klapheb de lage dijk met grasklinkers op. U passeert de boerderij ‘Het Nieuwe Pannenhuis’ waar de nu met beton bekleedde dijk omhoog gaat, Via de ‘Wolfsweerd’ komt u bij ‘De Wellenberg ’ waar de dijk weer omlaag gaat en bekleed is met grasklinkers. Uiteindelijk komt u, na huisnr 2 bij een kruising en gaat hier rechtdoor. Eventueel kunt u ook de grasdijk links van de weg volgen. Verderop heet de dijkweg IJsselstraat, later Vliegendijk. Bij de Scheurweideweg en plaatsnaambord ‘Zutphen’ (07) gaat u rechtdoor en vervolgt de Vliegendijk. Tracering 09 dec 2016
32 tot en met 37 | alle | 9 en 10 Er vinden werkzaamheden plaats ten noorden en ten zuiden van Deventer over lange termijn. Routeaanpassing Hanzestedenpad boven Deventer. NIEUW:Vanaf 20-09-2012 is de route door de Stobbenwaard niet meer toegankelijk. Zie kaart 10 HSP. Dat betekent dat tot nadere order de hoogwaterroute (onderbroken lijn) moet worden gevolgd. (In theorie kan er nog via de groene lijn worden gelopen. Die staat echter niet in onze gids. De hoogwaterlijn staat er wel in. ) In verband met het project Ruimte voor de Rivier vinden de komende 5 jaar tal van werkzaamheden plaats ten noorden en zuiden van Deventer. De routetekst zal hierdoor niet altijd up to date zijn. Markeringen ter plaatse zullen zo veel mogelijk aangepast worden aan de actuele stand van zaken. Voor meer info over de werkzaamheden ten noorden van Deventer http://www.facebook.com/Keizersrande en Website Groot Salland - Kader Richtlijn Water Tracering 28 sep 2014
43 | 1 tot en met 6 | 13 De route is afgesloten wegens werkzaamheden: vanaf slagboom (vlak voor de pont bij Olst). Men gaat de route door de uiterwaarden in Olst weer een aantal maanden afsluiten vanwege bodemonderzoek. De opening in de hekken gaat dicht. Dat betekent dat tot nader order de route loopt via de gestippelde hoogwaterlijn door het dorp. Tracering 28 sep 2014
49 | 08 | - terug Pagina 49, terugroute, regel 8, Asfaltweg linksaf vervangen door: Betonweg linksaf. 15 mei 2016
49 | 08 | - heen Pagina 49, heenroute, regel 8, laatste woord; asfaltweg vervangen door: betonweg. Tracering 15 mei 2016
54 | - | 18 De rode lijn rond punt 19 is onjuist weergegeven. Dezelfde situatie op kaart 19 is de juiste. Wandelknooppunt K 38 staat onjuist weergegeven en moet verplaatst worden naar de rode lijn, naast punt 19. Tracering 08 aug 2014
68| kaart A1 Omdat landgoed ‘t Mulra nu goed begaanbaar is, gaat de route voortaan hierdoor. Op kaart vervallen tekst èn aanduiding “Alternatieve route in natte periode”. Tracering 09 jan 2017
70 | A7 | A1 heen Verhoging van aantrekkelijkheid en overeenstemming met Graafschapspad. In blokje A7 de tekst na “Bij beeldengroep ‘De drie mannen’ rechtsaf” vervangen. rechtdoor over twee voet-/fietsbruggen richting Martinitoren. Verkeersweg oversteken, Veerpoortstraat. Rechtdoor, Roggestraat. Voor bushalte/P-plaats linksaf op kruising Roggestraat/Koepoortstraat. Tracering 18 jul 2015
70 | 24 | A1 Wijziging als gevolg van hernieuwde toegankelijkheid Vrange Bult.Vanaf "Eerste pad naar rechts" t/m "rechtsaf Ruurlose Allee." Eerste pad rechtsaf (na 170 m) en Vrange Bult op. Boven schuin links aanhouden. Einde pad linksaf: bosweg met karrenspoor. Op kruising rechtsaf. Tracering 08 aug 2014
70| tekstblok A6 Omdat landgoed ‘t Mulra nu goed begaanbaar is, gaat de route voortaan hierdoor. Markering is op het landgoed niet toegestaan. * Eerste zin vervalt. * Overige cursieve tekst wordt rechtopstaand. * De tekst “Als u de hoofdroute t/m Einde pad rechtsaf asfaltweg.” vervalt. * De zin “Na 800 m rechtsaf fietspad op.” wordt: “Na 550 m rechtsaf fietspad op.” Tracering 09 jan 2017
73 | B3 | 12-15 drukfout rechts aanhouden, Blauwedijk. Na ca. 1 km linksaf, Vunderinkweg. Aan het eind rechtsaf, Dorpsstraat. Tracering 05 dec 2014
75 | kolom 2 | regel 22-25 regel 22 t/m 25 vervangen door Na 300 m via tunnel onder de spoorweg door. Daarna links aanhouden en na 200 m linksaf, via een voetpad het bos in. Volg de ... Tracering 25 nov 2014
76 |- | C1 Bij paddestoelnummer 23081, bij camping Jong Amelte is een nieuw restaurant. Restaurant Bij Jansen & Jansen Kwekerijweg 4 7213AX Gorssel www.bijjansenenjansen.nl 15 mei 2016
81 | routebeschrijving | D1 In veband met de herinrichting van de Voorster Klei in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier is de route gewijzigd. De gehele tekst van de routebeschrijving vervalt. 1. Vanaf Station Voorst-Empe neemt u bij de parkeerplaats de weg naar rechts. Na 900 m, na huisnr. 5 (vlak voor de Hoenweg), scherp linksaf een halfverhard pad in. Na 300 m gaat u met de bocht mee naar rechts. Na 400 m vlak na een kolk, bij bordje ‘Opengesteld’ (Kerkepad) rechtsaf een pad tussen bomen door. Aan het eind van het pad linksaf het graspad langs de sloot volgen. Na 700 m komt u uit op een asfaltweg, hier linksaf. 2. Na 300 m gaat de Hoenweg over in Voorsterklei, hier rechtdoor. Na 1,1 km linksaf richting de percelen Voorsterklei nrs 5 en 7. Na 110 m gaat u rechtsaf en een brug over. U gaat naar links de dijk en komt uit bij het gemaal ‘Mr. L.A.S.J. van der Feltz’. 3. Rechtsaf langs gemaal ‘Nijenbeek’ en door klaphek lage dijk op met grasklinkers. Deze dijk (een deel is wat hoger en daar met beton bekleed) gedurende 4,4 km volgen. U passeert daarbij de boerderijen het Nieuwe Pannenhuis, Wolfsweerd en De Wellenberg. 4. Na huisnr. 2, op kruising rechtsaf de (IJsselstraat) in. Deze weg 2,5 km volgen tot u weer uitkomt bij Station Voorst-Empe. Tracering 09 dec 2016
84 | 01 | E1 Dankzij een verbinding tussen het Schakerpad in Twello en Buddezand is het niet meer nodig langs de drukke Voordersteeg te lopen. De tekst vanaf pagina 84 tweede kolom bovenaan tot aan E6 wordt: 45. Einde pad op asfaltweg linksaf (Schakerpad) en na 50 meter rechtsaf (bordje “doodlopende weg” geldt niet voor wandelaars). Voor toegangshek linksaf en direct weer rechtsaf het klompenpad volgen langs een greppel. Bij halfverhard pad rechtsaf. Aan het eind van het pad op betonpad rechtsaf bruggetje over. Aan eind betonpad linksaf asfaltweg op (Buddezand). Na 270 meter volgt u bocht naar rechts. Daarna linksaf, asfaltweg (Het Wildezand). 26 okt 2016
86 | F3 | 85 heen Tekst pagina 86 onder F3, 1e zin vanaf: Bij eerste… tot en met laatste regel op pagina 86…., breed bospad vervangen door: Bij eerste bruggetje rechtdoor het Wolbroekenpad volgen (markering naar links negeren!). Volg dit asfaltpad ca. 1,8 km tot de voorrangsweg. Steek deze weg over en ga linksaf via fietspad. Bij knooppunt 76 linksaf weg oversteken, Rozenvoorderdijk. Volg deze asfaltweg ca. 700 m. Na brugleuning en “De Lankhorsterkamp” bospad rechtsaf. Tracering 10 jun 2016
87 | F4 | 85 heen Tekst pagina 87, onder F4, 6e zin, vanaf: Na huisnummer 5…tot en met het eind van F4 vervangen door: Na huisnr 1, op driesprong linksaf. Tracering 10 jun 2016
93 | 06 | H1 Wijziging route tot medio 2016. Betreft tekst Alternatieve route Hanzeboog, onderaan pagina 93 van de HSP gids: Door nieuwbouwwerkzaamheden is een deel van de Alternatieve route Hanzeboog niet begaanbaar en dient een andere route te worden gevolgd. 6e regel linker tekstdeel vanaf “Direct na de oversteek…” tot en met 7e regel rechter tekstdeel “… op klinkerpad rechtsaf “ Op rotonde rechtdoor en de parallelweg langs de dijk vervolgen. Bij Y 4653/3 rechtsaf en direct links aanhouden. 10 apr 2015
95 | H5 | H2 heen In verband met de werkzaamheden rond de Bypass Kampen is de route tussen de Venedijk Zuid en de Venedijk Noord permanent afgesloten, helaas ook voor wandelaars. De omleiding geldt vanaf 18 april 2016. Na afloop van het project (ergens in 2018) zal een andere route van kracht worden. Tot die tijd volgt u een omleiding. Tekst van H5, 1e t/m 7e regel, tot en met Venedijk Noord, vervangen door De voorrangsweg oversteken en rechtsaf. U steekt de Jules van Hasseltweg over en volgt het fietspad langs de N 763. Na 2 km gaat u linksaf, de Chalmotweg. Volg deze bochtige asfaltweg ruim 1 km. Na een bruggetje rechtsaf, Venedijk Noord. Tracering 16 apr 2016
99 | Blok 13, 8e regel | 10 heen U komt na…. t/m …en gaat rechtsaf vervangen door Fietspad geheel uitlopen en Rietsteeg oversteken. Tracering 13 jun 2015
103 | J3 | J1 heen Onder punt J1 is de grasdijk vervangen door een breed betonnen fiets-/wandelpad. Tekst onder J1, 5e regel t/m 9e regel, "Aan het eind asfaltweg schuin oversteken. Bij bord doodlopende weg.... t/m Zwolsedijk op asfaltweg." vervangen door Aan het eind min of meer recht oversteken. Betonnen fietspad rechtsaf. Aan het eind van het fietspad linksaf en direct bij Y-64895/1 rechtsaf, Zwolsedijk. Tracering 16 apr 2016
Steun ons