Routewijzigingen Marskramerpad LAW 3

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen157
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
50 + 52 | -- | 16 + 17 De bushalte bij wandelknooppunt M55 is opgeheven. Openbaar Vervoer 15 nov 2016
85 | 25 | 30 terug Het schouwpad langs de Verloren Beek is niet meer toegankelijk; de gewijzigde markering langs de route blijft nu het fietspad langs de Beekbergse Beek volgen. Na 200 m gaat u rechtsaf, een graspad…’ vervalt. U blijft de Knypn-Stghe rechtdoor wandelen. Vervolgens blijft u het zandpad naast het fietspad volgen tot P-23175. Tracering 11 nov 2016
85 | 01 | 30 heen Het schouwpad langs de Verloren Beek is niet meer toegankelijk; de gewijzigde markering langs de route blijft nu het fietspad langs de Beekbergse Beek volgen. Bij P-23175 blijft u rechtdoor het zandpad naast het fietspad volgen; na 1 km komt u op de Knypn-Steghe. Tracering 11 nov 2016
109 | 06 | 40 terug Op de landgoederen Gerven en Appel is geen markering aangebracht. Invoegen In de 2e alinea, 1e regel na vervolg Woudweg: De markering ontbreekt tot aan de N303. Tracering 11 nov 2016
109 | 06 | 40 heen Op de landgoederen Gerven en Appel is geen markering aangebracht. Invoegen In de 7e regel na " achter een boererij langs": De markering ontbreekt tot het einde van deze etappe bij (40). Tracering 11 nov 2016
115 | 01 | 43 terug in de eerste regel de tekst na " (Met hond: u loopt rechtdoor de Hessenweg verder af tot (*). (44)." tot en met "en rechtsaf het fietspad op (*)" vervangen door Na 300 meter linksaf klaphek door en pad langs meanderende beek volgen. U passeert nog twee klaphekken en gaat bij derde klaphek linksaf asfaltweg op (Helweg). Na 200 meter voorrangsweg oversteken... Tracering 27 mrt 2017
115 | 21 | 43 heen tekstwijziging in een na laatste regel heen: Na "fietspad Achterveld in tot (44). " vervangen door Na 200 m rechtsaf, door klaphek. Pad langs meanderende beek volgen. U passeert nog twee klaphekken en een derde klaphek, waar u rechtsaf slaat, asfaltweg op. Einde weg linksaf, Hessenweg (44). Tracering 27 mrt 2017
148 | 04 | 56 heen Wegens werkzaamheden is de Hollandse Kade tussen Breukelen en Portengense Brug afgesloten, ook voor wandelaars. Tekst vanaf "Bij rotonde (kp95)..." tot "Waar het water uitkomt.." vervangen door Bij rotonde (kp95) de ventweg langs de N401 2 km blijven volgen tot de volgende rotonde. Hier naar rechts (Portengen). Voor de Portengengse Brug naar links en het water blijven volgen. Waar het water uitkomt…... Tracering 13 mrt 2017
149 | 06 | 56 terug Wegens werkzaamheden is de Hollandse kade tussen Portengense Brug en Breukelen afgesloten, ook voor wandelaars. Tekst vervalt vanaf " U passeert Portengense Brug". Bij de Portengensebrug rechtsaf naar de provinciale weg, N 401. Deze via de rotonde oversteken en linksaf via de ventweg/fietspad naar station Breukelen lopen. Tracering 13 mrt 2017
181 | 2e blok regel 6 | 70 terug In de beschrijving, blz 181 gaande van 71 naar 70, 6e en 7e regel staat: "net voor het bankje rechtsaf". Echter het bankje is er niet (meer). Als het hekwerk een hoek naar links maakt, rechtsaf gaan. Tracering 22 aug 2016
Steun ons