Routewijzigingen Nederlands Kustpad LAW 5-2

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen66
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
15 | 1 en 2 | 01 heen Het station Hoek van Holland Haven (startpunt) is niet meer per NS bereikbaar. Vanaf 1 april 2017 is het baanvak vanaf Schiedam gesloten om te worden omgebouwd tot RandstadRail. Dit duurt minimaal tot september 2017. Tussen station Schiedam Centrum en Hoek van Holland Haven rijdt nu een snelbus (nr 711), reistijd circa 30 min. De dienstregeling staat op www.ret.nl Te vervangen tekst: “Op het station … t/m…dan rechtsaf.” Vanaf de bushalte van de RET-bus 50 m westwaarts lopen tot de LAW-handwijzer. Tracering 19 apr 2017
15 | 13 | 01 terug De tracering van het Nederlands Kustpad is in overeenstemming gebracht met het Wandelnetwerk Hof van Delfland. Daarom de volgende tekst vervangen: “U loopt rechtdoor tot aan het strand. Hier linksaf” U loopt rechtdoor en komt bij routepaal 59 op het strand. Hier linksaf. Tracering 19 jul 2016
15 | 21 | 01 terug Het station Hoek van Holland Haven (eindpunt) is niet meer per NS bereikbaar. Vanaf 1 april 2017 is het baanvak vanaf Schiedam gesloten om te worden omgebouwd tot RandstadRail. Dit duurt minimaal tot september 2017. Tussen station Hoek van Holland Haven en Schiedam Centrum rijdt nu een snelbus (nr 711), reistijd circa 30 min. De dienstregeling staat op www.ret.nl De RET-bushalte bevindt zich 50 m ten oosten van de LAW-handwijzer. Tracering 19 apr 2017
15 | 10 t/m 12 | 01 heen De tracering van het Nederlands Kustpad is in overeenstemming gebracht met het Wandelnetwerk Hof van Delfland. Daarom de volgende tekst vervangen: ”en 500 m daarna, ter hoogte van een hoge houten paal, rechtsaf smal duinpad op”. en 500 m daarna, bij routepaal 59 van het Wandelnetwerk Hof van Delfland rechtsaf het duin op. (in het seizoen bevindt routepaal 59 zich ongeveer halverwege de rij met strandhuisjes) Tracering 19 jul 2016
17 | 8 t/m 11 | 02 heen Omdat er boven over de duinen een nieuw pad is aangelegd is het overbodig geworden om de trap af en verderop weer omhoog te gaan. Een alternatief is hier beschreven voor de regels van "Heijde ... t/m ... de Zandmotor." Heijde. Neem op de duintop het fietspad naar links (betonplaten). Na circa 300m op breed fietspad (tegelpad) rechtdoor tot volgende strandopgang. Daar heeft u een mooi uitzicht over de Zandmotor. Tracering 09 okt 2015
17 | 5 t/m 8 | 02 terug Omdat er boven over de duinen een nieuw pad is aangelegd is het overbodig geworden om de trap af en verderop weer omhoog te gaan. Een alternatief is hier beschreven voor de regels van "linksaf ... t/m ... Na ruim 2,5" linksaf. Ga na 100m rechtdoor over het fietspad van betonplaten. Bij de volgende strandopgang rechtsaf naar het strand. Op het strand linksaf. Na ruim 2,5 Tracering 09 okt 2015
19 | 14 t/m 17 | 03 heen Route is in overeenstemming gebracht met wandelroutenetwerk "Hof van Delfland". Te vervangen tekst: "Linksaf volg dit pad (...) min of meer..." Linksaf, volg dit asfaltpad 350m tot een parkeerplaats (links van u ligt restaurant Madesteijn). Steek weg over en volg het gravelpad, min of meer (...) Tracering 20 apr 2016
19 | 35 t/m 37 | 03 heen Route is in overeenstemming gebracht met wandelroutenetwerk "Hof van Delfland". Te vervangen tekst: "( ...) tuin Madestein) (...) U loopt even langs een verkeersweg (Lozerlaan)." tuin Madestein) en 15m voor het eind, twee bankjes, rechtsaf, asfaltvoetpad. Na zo'n 20m linksaf, gravelpad. Volg dit pad tot u uitkomt op een tegelpad. U loopt even langs een verkeersweg (Lozerlaan). Tracering 20 apr 2016
20 | 2e kolom r. 5 t/m 14 | 03 terug Route is in overeenstemming gebracht met wandelroutenetwerk "Hof van Delfland". Te vervangen tekst:" (...) loopt aan de plas. (...) scherpe bocht naar links." (...) loopt aan de plas. Na 600m asfaltweg oversteken (rechts van u ligt restaurant Madesteijn). Verder over asfaltpad langs toiletgebouwtje. Houd na 100m rechts aan en volg het asfaltpad 250m tot een scherpe bocht naar links. Tracering 20 apr 2016
20 | 7 t/m 10 | 03 terug Route is in overeenstemming gebracht met wandelroutenetwerk "Hof van Delfland". Te vervangen tekst: "(...)gravelvoetpad op. (...) in bijna halve (...)" gravelvoetpad op. Bij splitsing rechtdoor, daarna eerste pad rechtsaf, asfaltvoetpad. Na 20m linksaf, in bijna halve (...) Tracering 20 apr 2016
22 | 35 | 04 heen Het paddestoelnummer P-62516-2. is anders. P-20972-001 linksaf. Na 60 m rechtsaf door klaphek. Tracering 04 mei 2015
22 | r.1 t/m 12 | krt 04 heen Paden rond het landgoed Ockenburg zijn verlegd De Monsterseweg (04) recht oversteken. Na de brug met witte leuningen het voetpad links van de asfaltweg volgen. U passeert een parkeerplaats aan uw linkerhand. Aan het einde van het voetpad linksaf en neem daarna direct het zandpad rechts van het gravelpad. Dit pad loopt met een flauwe bocht naar rechts (chalet Ockenburg aan uw linkerhand). Na 150 m op asfaltweg linksaf, na 25 m rechtsaf, gravelpad. Volg dit pad met een bocht naar links tot een driesprong met een picknickbank. Hier rechtsaf en na 20 m linksaf. Na 75 m bij kruising rechtdoor. Het komt na 300 m uit op een fietspad Tracering 17 dec 2014
22 | 1 t/m 12 | 04 heen Route in overeenstemming gebracht met Wandelroutenetwerk “Hof van Delfland”. Te vervangen tekst: “De Monsterseweg (04) recht oversteken, recreatiegebied Ockenburg in. Volg de asfaltweg … t/m …Hier linksaf, brug over en doorlopen tot...” De Monsterseweg (04) recht oversteken, recreatiegebied Ockenburgh in. Volg een voetpad links van de asfaltweg (oprijlaan van Ockenburgh). U passeert knooppunt 53 van het wandelroutenetwerk “Hof van Delfland”. 40 m na het knooppunt linksaf, asfaltvoetpad. Dit gaat vlak voor een witte brug over in een onverhard voetpad met een gracht aan uw linkerhand. U komt uit op een halfverhard pad, houd links aan. Na 20 m rechtsaf, na 40 m rechtsaf en 10 m verder linksaf. U passeert knooppunt 46. Het pad komt uit op een fietspad. Hier linksaf, brug over en doorlopen tot Tracering 12 mei 2016
22 | r. 26 t/m 29 | krt. 04 heen Paden verlegd bij boulevard Kijkduin. ... duin op. Aan het eind van het asfaltpad, bij strandslag 3 rechtsaf, gravelpad. U passeert de boot Atlantik aan uw rechterhand en volgt het gravelpad rechtdoor evenwijdig aan de boulevard tot een viskraam bij strandslag 4. Na viskraam ... Tracering 19 dec 2014
22 | r.1 | krt. 04 heen Vlak bij punt 04, op kaart en in de beschrijving, is een gezellig (biologisch) lunchhuisje onder het dak van de kinderboerderij, genaamd: "Pluk Den Haag". Openingstijden: woensdag tot zondag 10 tot 16 uur. Slechts 10m van de route 19 jan 2014
23 | laatste regel | krt. 04 terug Vlak bij punt 04, op kaart en in de beschrijving, is een gezellig (biologisch) lunchhuisje onder het dak van de kinderboerderij, genaamd: "Pluk Den Haag". Opeingstijden: woensdag tot zondag 10 tot 16 uur. Slechts 10m van de route. 19 jan 2014
23 | r. 22 t/m 28 | krt. 04 terug Paden verlegd bij boulevard Kijkduin. ... het eind ( viskraam bij strandslag 4). Rechtdoor, een gravelpad evenwijdig aan de boulevard. Volg dit pad tot aan strandslag 3, u passeert de boot Atlantik aan uw linkerhand. Linksaf en kruis twee fietspaden ... Tracering 19 dec 2014
23 | 51 t/m 63 |04 terug Route in overeenstemming gebracht met Wandelroutenetwerk “Hof van Delfland”. Te vervangen tekst: “Op de volgende kruising rechtdoor en doorlopen…. t/m …volgen tot voorrangsweg (Monsterseweg) (04).” Op volgende kruising rechtdoor en doorlopen over een gravelpad. Rechtsaf en na 20 m linksaf (aan uw rechterhand een picknickbank). Volg dit pad met een bocht naar rechts (u passeert knooppunt 46 van het wandelroutenetwerk “Hof van Delfland”) tot vlak voor chalet Ockenburg (thans een scoutingcentrum). Rechtsaf, na 10 m linksaf. Na 40 m komt u uit op een ander halfverhard pad, vervolg uw weg in dezelfde richting. Na 20 m rechtsaf, onverhard voetpad, dat overgaat in een asfaltpad. 5 m voordat dit pad uitkomt op een asfaltweg (oprijlaan van Ockenburgh) , rechtsaf, voetpad volgen tot voorrangsweg (Monsterseweg) (04) Tracering 12 mei 2016
23 | 51 t/m 63 | krt 04 terug Paden rond het landgoed Ockenburg zijn verlegd Op volgende kruising rechtdoor en 75 m doorlopen over een gravelpad. Rechtsaf en na 20 m linksaf (aan uw rechterhand een picknickbank). Volg dit pad met een bocht naar rechts tot vlak voor chalet Ockenburg. Hier linksaf, asfaltweg en na 25 m rechtsaf, zandpad. Dit zandpad 150 m volgen met een flauwe bocht naar links (chalet Ockenburg aan uw rechterhand). Aan het eind rechtsaf, gravelpad evenwijdig aan asfaltweg. Houd een parkeerplaats aan uw rechterhand. Loop door over een brug met witte leuningen tot voorrangsweg (Monsterseweg (04)) Tracering 17 dec 2014
23 | 18 | 04 terug Het paddestoelnummer P-62516-2 is anders. Na 60 m bij P-20972-001 rechtsaf. Tracering 04 mei 2015
29 | 5 t/m 7 | 06 heen Route is in overeenstemming gebracht met Wandelnetwerk "Duin Horst en Weide". Te vervangen tekst: "Bij het politiebureau ... rechtsaf Kapelweg." Bij het politiebureau rechtdoor, Nieuwe Parklaan oversteken en direct rechtsaf. Volg de Nieuwe Parklaan ca. 600m. Ongeveer 70m voor een kerk met twee torens met koperen daken (aan de overzijde van de weg), rechtsaf, Nieuwe Parklaan oversteken, Kapelweg. Tracering 07 mei 2016
29 | 14 t/m 18 | 06 terug Route is in overeenstemming gebracht met Wandelnetwerk "Duin Horst en Weide". Te vervangen tekst:"Kapelweg vervolgen tot voorrangsweg ... Kurhausweg." Kapelweg vervolgen tot voorrangsweg. De Nieuwe Parklaan. Deze oversteken en linksaf. Hier komt de routeverkorting weer op de hoofdroute; loop rechtdoor aan de rechterzijde van de Nieuwe Parklaan tot u na ca. 600m op een kruising komt tegenover een politiebureau. Hier linksaf, Nieuwe Parklaan oversteken en rechtdoor lopen, Kurhausweg. Tracering 07 mei 2016
31 | 19 t/m 22 | 06A terug Route is in overeenstemming gebracht met Wandelnetwerk "Duin Horst en Weide". Te vervangen tekst:"naar een kerk met 2 torens ... (Vervolg de Nieuwe Parklaan.)" naar een kerk met 2 torens met koperen daken. Steek de Nieuwe Parklaan niet over en ga rechtsaf. Na 70m bent u weer op de hoofdroute. Zie verder bij kaart 6. (vervolg de Nieuwe Parklaan.) Tracering 07 mei 2016
31 | 1 t/m 3 | 06A heen Route is in overeenstemming gebracht met Wandelnetwerk "Duin Horst en Weide". Te vervangen tekst: "De Nieuwe Parklaan vervolgen ... Nieuwe Duinweg in." De Nieuwe Parklaan vervolgen totdat u na 70m aan de overzijde een kerk met twee torens met koperen daken ziet. Hier de Nieuwe Duinweg oversteken en deze linksaf ingaan. Tracering 07 mei 2016
35 | r. 18 t/m 20 | krt. 08 heen "(...) rand van het bos, rechtsaf breed bospad op. t/m Op fietspad linksaf, na 10 m rechtsaf." (...) rand van het bos, rechtsaf breed bospad op (uitrengebied). Op de driesprong rechtdoor tussen links- en rechtsafslaande pad lopen, u ziet na 10 m een zandpad naar beneden gaan aan de rechterkant van een heuvel. Volg dit pad. U komt uit op een fietspad. Hier linksaf, na 10 m rechtsaf. Tracering 28 sep 2014
55 t/m 59 | alle tekst | 15 t/m 17 In het gebied van de Waterleidingduinen zijn alle ANWB-paddenstoelen verwijderd. De verwijzingen in de tekst naar paddenstoelen en de aanduidingen op de kaart vervallen. Waar mogelijk is de markering verbeterd. Negeer alle aanwijzingen en verwijzingen naar ANWB-paddenstoelen. Tracering 12 mei 2016
59 | 8 t/m 13 | 17 terug De route is verlegd langs bezoekerscentrum De Oranjekom. Te vervangen tekst:"...van het pad bocht naar rechts volgen. Bij P-62384/002 ... t/m ... Even verderop bij een driesprong rechtsaf en na 100m ..." ... van het pad bocht naar rechts volgen. Na 70m linksaf, brug over. Aan de overzijde rechtsaf omhoog. U komt uit op een klinkerweg, hier rechtsaf. Na 75m passeert u bezoekerscentrum De Oranjekom aan uw rechterhand (open dinsdag t/m zondag 10.00 tot 17.00u, koffie en thee verkrijgbaar, toilet). Volg de klinkerweg nog 150m tot het eind, hier rechtsaf, klinkerweg (hier linksaf naar uitgang De Oase). Volg de klinkerweg 150m, daarna linksaf een onverhard pad op. U passeert een infopaneel over uitleg van het hoogteverschil aan uw rechterhand. Bij een driesprong rechtdoor en na 100m ... Tracering 24 jun 2016
59 | 10 t/m 16 | 17 heen De route is verlegd langs bezoekerscentrum De Oranjekom. Te vervangen tekst: "... linksaf en 100m verder op een driesprong weer links ... t/m ... rechtdoor. Het pad gaat na 70m linksaf..." ...linksaf en 100m verder op een driesprong rechts aanhouden. Loop door tot een klinkerweg, u passeert een infopaneel over uitleg van het hoogteverschil aan uw linkerhand. Op klinkerweg rechtsaf, na 150m linksaf, klinkerweg (hier rechtdoor naar uitgang De Oase). 150m verder passeert u bezoekerscentrum De Oranjekom aan uw linkerhand (open dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00u, koffie en thee verkrijgbaar, toilet). 75m na het bezoekerscentrum linksaf naar beneden een brug over. Aan de overkant rechtsaf. Het pad gaat na 70m linksaf... Tracering 24 jun 2016
59 | r. 1 | 17 heen foute afstand in routebeschrijving: “Klinkerweg (17) oversteken, rechtdoor het bospad vervolgen. Na 500 m...” "Klinkerweg (17) oversteken, rechtdoor het bospad vervolgen. Na 350 m..." Tracering 24 okt 2015
59 | 20 | 17 terug foute afstand in routebeschrijving: “...ruiterpad rechtdoor lopen. Dit volgen tot u na 500 m uitkomt bij een...” "...ruiterpad rechtdoor lopen. Dit volgen tot u na 350 m uitkomt bij een..." Tracering 24 okt 2015
60 t/m 75 | 0 | krt. 18 t/m 22 Voor de route heen en terug door Het Nationaal Park Zuid Kennemerland geldt: VERBODEN voor HONDEN 06 feb 2014
61 | r.1 t/m 7 | krt 18 heen De natuurbrug Zandpoort is sinds januari 2014 opengesteld. De route is hieraan aangepast. LET OP: de gestippelde "Toekomstige route" komt niet overeen met de werkelijke situatie! Komend uit de Waterleidingduinen op rotonde rechtsaf, Zandvoortselaan. Ga aan de linkerkant van de weg lopen en volg deze 500m tot circa 50m vóór de natuurbrug Zandpoort. Ga linksaf omhoog tot driesprong. Hier rechtsaf en na 50m (mooi uitzicht over NP Zuid-Kennemerland) linksaf trap naar beneden. Rechtdoor door toegangsweg NP Zuid-Kennemerland (Blinkertweg). Daarna het (...) Tracering 19 jan 2014
61 | r.10 t/m 16 | krt. 18 terug De natuurbrug Zandpoort is sinds januari 2014 opengesteld. De route is hieraan aangepast. LET OP: de gestippelde "Toekomstige route" komt niet overeen met de werkelijke situatie! (...) Zuid-Kennemerland. Rechtdoor trap omhoog (als u omkijkt heeft u een mooi uitzicht over het NP). Bovenaan rechtsaf en na 50m op driesprong linksaf tot drukke verkeersweg (Zandvoortselaan). Rechtsaf en 500m volgen tot rotonde, hier linksaf en rechtdoor langs café 'De (...) Tracering 19 jan 2014
69 | 8 t/m 20 | 20 heen Te vervangen tekst: "Bij '60' links aanhouden, (...) Bij bord 'Rietvlak' linksaf (21)." Blz. 69 Na bord einde bebouwde kom fietspad op. De kruising met de Brouwerskolkweg oversteken en rechtsaf voetpad langs deze weg. Voorbij de Gemeentewerf voetpad schuin naar links volgen. U komt uit op het voetpad langs de Zeeweg. Deze linksaf volgen. Steek bij het verkeerslicht rechtsaf de Zeeweg over. Aan de overzijde linksaf en na 50 m. rechtsaf het Nationale Park Zuid Kennemerland in. Na 20 m. het schelpenpad op tot het bezoekerscentrum “De Kennemerduinen”. Hier rechtsaf voor het centrum langs. Op klinkerweg linksaf en door hek (2x). Dan het 1e voetpad rechtsaf. Na een hek komt u op een klinkerweg en na 10 m. gaat u rechtsaf een voetpad op. Een picknickbank links passeren. Dan door een hek het begrazingsgebied in. Klinkerweg kruisen en bij bord “De Zeven Bosjes” rechtdoor voetpad met groen-geel-blauwe paaltjes volgen. Asfaltweg linksaf. Bij bord “Rietvlak” linksaf. 21 Tracering 21 apr 2016
69 | 1 t/m 6 | 20 terug Te vervangen tekst: "(21) U gaat rechtsaf, (...) verlaat u het Nationaal Park Zuid Kennemerland." (21) U gaat rechtsaf; naar links is verboden. Zijpad naar links negeren en eerste pad rechtsaf. Bij bord “De Zeven Bosjes” rechtdoor. Klinkerweg kruisen en voetpad met groen-geel-blauwe paaltjes rechtdoor volgen. Door hek het begrazingsgebied uit. Een picknickbank rechts passeren en doorlopen tot klinkerweg. Hier linksaf en na 10 m. door een hek het voetpad rechtdoor tot eind. Hier linksaf klinkerweg op. Hek kruisen (2x). Hierna schelpenpad rechts, voorlangs het bezoekerscentrum “De Kennemerduinen”. Bij de ingang van het centrum schelpenpad linksaf. Aan het eind komt dit pad uit op een klinkerweg. Na 20 m. verlaat u het Nationale Park Zuid Kennemerland. Tracering 21 apr 2016
81 | - | krt.25 De paddestoelen 66639 en 22946 worden gebruikt als oriëntatiepunten. Echter deze paddestoelen zijn niet correct ingezet. Afhankelijk van de richting die u loopt komt u ze eerder of later tegen. Hierbij de positionering vanuit de heenrichting: P66639 komt u eerder tegen en P22946 komt u later tegen. Advies: Hanteert u voor de juiste route vooral het kaartje. Tracering 26 feb 2015
99 | r.3/4 | krt. 32 terug Voor paal '38' wandelnetwerk, linksaf. Op kruising met Schuthokweg linksaf. Tracering 28 jun 2014
99 | r.15/16 | krt. 32 heen Op kruising, bij paal 38 wandelnetwerk, rechtsaf (Groeterweg). Op kruising rechtsaf (Groeterweg). Tracering 28 jun 2014
103 | 1 t/m5 | 34 heen "U gaat rechtsaf ... t/m ... passeren en linksaf." U gaat rechtdoor de trap op. Over de dijk rechtdoor tot einde bij fiets-voetpad. Rechts voetpad langs fietspad volgen. Na 1,5 km een uitzichtheuvel. U kunt hier gebruik van maken. Daarna voetpad verder vervolgen. Aan het einde over de dijk en dan links aanhouden grindpad op. Eerste kruising linksaf. Aan het eind van dit pad (bij P-25245) linksaf, ... Tracering 08 apr 2016
103 | 6 t/m 11 | 34 terug "... en bij P-25245 rechtsaf ... t/m ... een stenen electriciteitsgebouwtje (34)." ... na P-25245 rechtsaf, langs slagboom. Op de 1e kruising rechtsaf grindpad op. Hierna volgt u de weg over de dijk en dan voetpad langs fietspad op. Even daarna ziet u rechts een uitzichtheuvel. U kunt hier gebruik van maken. Daarna voetpad verder vervolgen over ong. 1,5 km. Dan linksaf de dijk over en de trap af (34). Tracering 08 apr 2016
129 | - | krt. V2 Voor 'heen' en 'terug' geldt de opmerking in de kolom hiernaast. De routelijn op de kaart is vanaf enkele honderden meters zuidelijk van Strandslag Juliana ('heen') en ter hoogte van Strandslag Juliana ('terug') niet correct. In werkelijkheid volgt het pad de op de kaart zichtbare slinger van het fietspad door de duinen, 200m westelijker resp. oostelijker. Tracering 26 feb 2015
Steun ons