Routewijzigingen WaddenWandelen SP 4

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen18
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
37 | 6 t/m 12 | 08 terug Het traject tussen Hollandse Weg en Stengweg is goed gemarkeerd en beschreven in de gids, maar het tracé is vernieuwd en loopt anders dan op kaart 08 staat aangegeven nl. in een licht golvende rechte lijn. Tracering 10 apr 2017
37 | 4 t/m 12 | 08 heen Het traject tussen Stengweg en Hollandse Weg is goed gemarkeerd en beschreven in de gids, maar het tracé is vernieuwd en loopt anders dan op kaart 08 staat aangegeven nl. in een licht golvende rechte lijn. Tracering 10 apr 2017
83 | r.23 | krt.04 heen "Volg het graspad 500 m (05)." Dit pad door de lage duinen kan in najaar en winter door veel water onbegaanbaar zijn. Alternatief: Het veerooster oversteken en schelpenpad volgen. Bij splitsing en P-22694/001 rechtsaf. Schelpenpad. Na ca. 1 km krijgt u aan uw rechterhand het groene hekje waar u zou zijn uitgekomen. Tracering 23 aug 2014
87 | r. 13/14 | krt. 05 terug "Na 300 m linksaf door een groen klaphek...." Dit pad door de lage duinen kan in najaar en winter door water onbegaanbaar zijn. Alternatief: Het groene klaphek links laten liggen en het schelpenpad ca. 1 km blijven volgen. Bij P-22694/001 linksaf. Schelpenpad. Over veerooster rechtsaf het graspad op. U bent weer op de route. Tracering 23 aug 2014
87 | 9/10 | krt.05 terug Na taludtrappen "Schuin rechtdoor, zandweg." Dit pad door de buitendijkse Grie kan in najaar en winter of na veel regenval niet of nauwelijks begaanbaar zijn. Alternatief: De Dwarsweg rechtdoor blijven volgen tot P-21709. Hier rechtsaf slaan. De bestrating gaat over in een schelpenpad. Bij knooppunt 57 komt van rechts van het zandpad de originele route. Weg vervolgen over schelpenpad. Tracering 23 aug 2014
87 | r. 2/3 | krt. 05 heen "Eerste weg linksaf, brede zandweg." Deze route, uiteindelijk door de buitendijkse Grie, kan in najaar en winter of na veel regenval door water onbegaanbaar zijn. Alternatief: Bij knooppuntpaal 57 schelpenpad vervolgen. Bij P-21709 linksaf, Dwarsweg op. Voor u de Waddenzee en linksvoor de Wierschuur en het pad met de stickers waar u zou zijn uitgekomen. Onderaan het talud binnendijks route vervolgen langs de dijk. Tracering 23 aug 2014
96 t/m 116 | - | 1 t/m 11 Staatsbosbeheer heeft op veel plekken palen verwijderd en nieuwe geplaatst. Veel markering is daardoor verdwenen. Tijdelijk moet u meer vertrouwen op de beschrijvingen en de kaarten in de routegids. Er wordt naar gestreefd dit zo snel mogelijk op te lossen. Tracering 13 nov 2014
129 | r.16 t/m 18 |krt. 03/A1 heen Einde schelpenpad ...vlak achter Restaurant Berkenplas langs (recht van overpad). Vanwege (tijdelijke) blokkade vervangen door: Einde schelpenpad links aanhouden en Restaurant Berkenplas aan de voorkant passeren, het water aan de linkerhand, rechtdoor. (En dan kom je weer op de route.) Tracering 18 feb 2014
129 | r. 6 t/m 8 | 03/A1 terug Bij P-23990 rechtdoor ... breed schelpenpad volgen. Vanwege (tijdelijke) blokkade vervangen door: Bij P-23990 rechtdoor en Restaurant Berkenplas aan de linkerhand passeren, waterplas aan rechterhand. Weg vervolgen, breed schelpenpad. (En dan ben je weer op de route.) Tracering 18 feb 2014
135 t/m 143 | - | 1 t/m 4 LET OP: In de routebeschrijving van het eiland Borkum wordt veelvuldig verwezen naar banken met SOS-nrs. Deze banken worden in het stormseizoen weggehaald en daarna wel eens op een iets andere plek teruggezet. Tracering 17 okt 2016
135 t/m 143 | - | krt.01 t/m 04 De stickers op Borkum verdwijnen keer op keer!!!! Het boekje is dus noodzakelijk om de route te kunnen volgen!!! Tracering 02 dec 2014
137 | - | 02 In de winterperiode en bij extreem nat weer staat de natte duinvallei tussen het strand en de "Sternklippdünen" vaak onder water. In dat geval moet de alternatieve route gevolgd worden. Tracering 10 mei 2016
137 | 1 | 02 (*Alternatieve route Bauernstuben - Grote Seejdyk) heen Komend vanaf "Sternklippdünen", dus vanaf punt 2 via het strand moet nog staan: Bij SOS-Notrufpaal slaat u rechtsaf, het betonklinkerpad Oldmans Olde Dünen op en... Tracering 10 mei 2016
137 | 12 | 02 heen "... rechtsaf, richting DEICH, zandpad." ...rechtsaf, richting DEICH, zandpad (zandpad naar rechts negeren). Tracering 11 mei 2016
137 | 1 | 02 (**Alternatieve route Grote Seejdyk - Bauernstuben) terug "(03) Ga het betonklinkerpad Oldmans Olde Dünen op ..." Komend vanaf de Seejdyk slaat u linksaf het betonklinkerpad Oldmans Olde Dünen op ... Tracering 11 mei 2016
137 | 2 | 02 terug "... het klinkerpad onderlangs de dijk." ... het klinkerpad naar rechts onderlangs het duin. Tracering 11 mei 2016
137 | 14 en 15 | 02 heen "... drie bankjes ..." ... vier bankjes ... Tracering 11 mei 2016
142 | 6 | 04 terug "Vlak vóór bank 'SOS nr 32 (...)' Na de bank met 'SOS nr 32' linksaf, (...) Tracering 17 okt 2016
143 | 11 | 04 terug ('SOS nr.10') moet zijn ('SOS nr.43') Tracering 12 mei 2013
Steun ons