€ 25 miljoen extra voor onbeveiligde overwegen

10 januari 2017

25 miljoen extra voor overwegenNederland telt in totaal zo'n 2500 overwegen, waarvan er 110 niet-actief beveiligd zijn. Veel recreanten, zoals wandelaars, fietsers en ruiters maken voor hun tocht gebruik van deze (onbewaakte) spoorwegovergangen.

Over de Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) bestaat veel discussie. Spoorwegovergangen zijn vaak essentiële verbindingen in het netwerk voor recreanten, maar ProRail heeft als voornemen alle onbewaakte overwegen op te heffen uit veiligheids- en kostenoverwegingen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft afgelopen jaar 10 miljoen euro geïnvesteerd in ProRail om de veiligheid te vergroten op spoorwegovergangen die niet beveiligd zijn. Maandag werd bekend dat Staatssecretaris Dijksma nog eens 25 miljoen euro extra uittrekt voor dit doel. 

Aanpak

Dijksma wil dat het geld wordt ingezet om een mix aan maatregelen te nemen, waarbij de maatregel per overweg kan verschillen. Het gaat daarbij dus niet alleen over het opheffen van onbeveiligde overwegen, maar ook het beveiligen van de overweg of beter waarschuwen van de mensen die over willen steken. Dijksma wil de plannen zoveel mogelijk samen met regionale wegbeheerders financieren, waardoor het totale budget kan worden vergroot. Ook wil ze per gebied plannen maken, in plaats van per overweg. De belangen van recreanten zoals fietsers en wandelaars zullen daarbij worden meegewogen.

Innovatieve ideeën

Naast de maatregelen die al bestaan om overwegen te beveiligen, worden op dit moment ook zeven innovatieve maatregelen getest om NABO’s veiliger te maken. Hierbij wordt bijvoorbeeld ingespeeld op het waarschuwen van passanten via apps en een interactieve waarschuwingsinstallatie. Wandelnet heeft een rol in het testen van deze innovatieve oplossingen voor onbeveiligde overwegen vanuit het perspectief van de wandelaar.

Meer lezen

Lees hier het persbericht van de Rijksoverheid.

Steun ons