10 feitjes over lopen

Wist je dat:

 1. Een vijfde van alle verplaatsingen in Nederland volledig te voet wordt afgelegd?
  (Bron: CBS, Lopend op weg)
  • Dat is ruim vier keer zoveel als het aandeel verplaatsingen per OV.
  • Tel je het voor- en natransport mee, dan is het aandeel verplaatsingen te voet nog veel groter: zo'n 70%.
   (Bron: KpVV, duurzame en slimme mobiliteit)

 2.  Ruim de helft van alle bus- en treinreizigers te voet verder gaat naar de uiteindelijke plaats van bestemming?
  (Bron: NS, Connexxion) 

 3. Elke Nederlander gemiddeld 1.110 keer per jaar van en naar de auto loopt?
  (Bron: Pedestrian's Quality needs, Rob Methorst)
  • Mensen zonder auto lopen bijna 500 meter per dag meer dan mensen met auto. 

 4. Nederlanders gemiddeld 600 meter per dag lopen?
  (Bron: CBS, Lopend op weg)
  • Dat is zo'n 219 kilometer per jaar. 
  • Dat is ongeveer de afstand tussen Amsterdam en Maastricht.

 5. Iedere Nederlander gemiddeld een uur per dag reist, waarvan 10 minuten lopend?
  (Bron: CBS) 

 6. 10 miljoen Nederlanders wel eens wandelen voor het plezier?
  (Bron: Nationale Wandelmonitor 2016) 

 7. Drie kwartier per dag wandelen de kans op een verkoudheid met de helft doet afnemen?
  (Bron: Everybody walk. Health benefits of walking.)

 8. Vrouwen gemiddeld meer lopen dan mannen? Langer én verder.
  (Bron: Pedestrian Safety, OECD) 

 9. Een kilometer lopen ongeveer evenveel calorieën kost als een kilometer rennen?
  (Bron: actiefmetwandelen.nl)

 10. Vijf dagen per week een half uur lopen de kans op hart- en vaatziekten halveert?
  (Bron: Everybody walk. Health benefits of walking.) 
Steun ons