13 redenen waarom lopen loont

21 juli 2014

'Lopen loont' is de titel van een nieuwe publicatie van kennisplatform CROW waarin de voetganger centraal staat. Eén op de vijf verplaatsingen in Nederland wordt namelijk volledig te voet afgelegd. Toch zijn veel beleidsmakers zich daar niet van bewust en wordt er in de praktijk nog onvoldoende rekening gehouden in beleid, ontwerp en beheer met voetgangers.

13 redenen

Er zijn maar liefst 13 redenen die duidelijk maken waarom lopen loont:

 1. Supermarktklanten te voet en per fiets blijken samen meer te besteden dan klanten per auto.
 2. Voetgangers brengen leven op straat en zorgen daarmee voor een vitale en aantrekkelijke stad.
 3. Meer dan de helft van de Nederlanders winkelt het liefst in een historische binnenstad.
 4. Mensen op straat zorgen voor 'ogen' op de omgeving en geven een subjectief veiligheidsgevoel.
 5. Jaarlijks besteden 6,6 miljoen wandelaars ruim 1,8 miljard euro onderweg.
 6. Regelmatig wandelen draagt bij aan een goede gezondheid.
 7. Bij elke dagelijks gelopen kilometer neemt de kans op obesitas met 5% af.
 8. Lopend naar school gaan, verbetert de concentratie en alertheid en lopen versterkt geheugen en creativiteit.
 9. Lopen in plaats van vervoer per auto levert een besparing van CO2-emissie op.
 10. Lopen is de meest ruimte-efficiënte manier van verplaatsen.
 11. Lopen is gratis: er hoeft geen vervoermiddel voor te worden aangeschaft.
 12. Wandelpaden dragen bij aan een positieve perceptie van de omgeving (bijv. natuur).
 13. Voetgangers veroorzaken nauwelijks verkeersonveiligheid.
   

Lopen loont

 

 

 

 

 

 

 

(klik op afbeelding voor volledige poster)

Wandelnet en CROW

Het CROW is kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Directeur Koster over lopen: "Lopen heeft veel potentie voor de aanpak van diverse beleidsproblemen van decentrale overheden. Niet alleen de sector verkeer en vervoer is gebaat bij meer verplaatsingen te voet. Investeren in gunstige omstandigheden voor voetgangers biedt ook antwoord op vraagstukken rond lokale economie, toerisme, milieu, volksgezondheid en het langer mobiel houden van een vergrijzende samenleving."
Wandelnet was lid van de werkgroep van het CROW en heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de publicatie. Het sluit aan bij de missie van onze organisatie: 'wandelen in Nederland de plek geven die het verdient: een goede mogelijkheid om overal te voet op pad te gaan. Omdat wandelen leuk en gezond is, bijdraagt aan economische ontwikkeling en een duurzame samenleving.'

Publicatie

De publicatie 'Lopen loont' is voor € 65 te bestellen bij het CROW.

Steun ons