Actieagenda gastvrijheidseconomie aangeboden aan minister Kamp

12 december 2014

Actieagenda gastvrijheidseconomie minister KampMinister Kamp van Economische Zaken heeft op 11 december de eindrapportage van het Topteam Gastvrijheidseconomie in ontvangst genomen.

In deze eindrapportage staan zeven actieagenda’s met elf sleutelprojecten, aangedragen door de gastvrijheidssector. Schaalsprong routerecreatie is één van die projecten. Fietsplatform, Wandelnet en Waterrecreatie Nederland zijn als landelijke routestichtingen hiervan de trekkers.

Binnen het project zullen we onder meer inzetten op doorontwikkeling van de landsdekkende routestructuren en organisatie van provincieoverstijgende samenwerking. Daarnaast geven we een impuls aan de marketing van routerecreatie in Nederland.

Minister Kamp toonde zich verheugd met de aanpak van het Topteam en de geboekte resultaten: "De gastvrijheidssector is een inspirerend voorbeeld voor andere sectoren van de Nederlandse economie. U heeft in mij echt een bondgenoot”, zei hij bij de overhandiging. Het ministerie wil graag samen met de sector de komende jaren vervolgstappen zetten en betrokken blijven bij de uitvoering.

Steun ons