Actieplan Buitensport: meer ruimte creëren voor buitensport

29 januari 2014

Het aantal buitensporters groeit snel. Onder de naam Actieplan Buitensport wordt daarom ingezet om ook in de toekomst Ruimte voor Buitensport te creëren. Binnen het Actieplan zijn sportorganisaties, kennisinstituten, overheden en de sector toerisme en recreatie vertegenwoordigd, zo ook Wandelnet en collega-organisatie Fietsplatform. Bart Brentjens, Olympisch Kampioen mountainbiken in 1996, is benoemd tot ambassadeur.

Tijdens een bijeenkomst op 23 januari zijn onderzoeksresultaten van organisatieadviesbureau BoerCroon bekend gemaakt. De belangrijkste uitkomsten: de buitensport is een grote, snelgroeiende doelgroep die door zijn laagdrempeligheid en flexibiliteit veel sporters aanspreekt. Ondanks de populariteit staan de randvoorwaarden zwaar onder druk door drastische bezuinigingen bij terreinbeheerders. Onder buitensporters is behoefte aan een beter routenetwerk en verbeterde veiligheid in de openbare ruimte.

Liesbeth Bronkhorst, projectleider Actieplan Buitensport bij paardensportbond KNHS licht de plannen toe: “In 2014 gaan wij met allerlei partijen aan de slag om de buitensporter meer bekend te maken met alle mogelijkheden die er zijn. In de ruimtelijke ordening moet veel meer aandacht komen voor de buitensporten evenals in de financieringsmogelijkheden via overheden en ondernemers. Het is een collectieve verantwoordelijkheid dat sporten en bewegen gestimuleerd wordt. Dit jaar worden concrete ideeën opgepakt om meer mensen de mogelijkheid te geven om in de openbare ruimte te bewegen zoals gemeenschappelijke evenementen en nieuwe verdienmodellen.”

Fotobijschrift: Alle vertegenwoordigers binnen het Actieplan Buitensport (foto Jacob Melissen)

Steun ons