Als Martine Werensteijn minister was...

Wandeling in bosIk wandel het liefst in een heerlijk lentezonnetje over de heide of op een mooie herfstdag door het bos. Met kleine kinderen kom je niet altijd heel ver, maar zie je wel weer andere dingen onderweg.

We moeten niet verkwanselen wat we hebben! Zonder deze routestructuur raakt Nederland op slot en verdwijnen er ongemerkt steeds meer mogelijkheden om naar buiten te gaan en de natuur te beleven, we worden hierdoor op termijn inactiever, ongelukkiger en ongezonder.

Als minister zou ik me inzetten voor het in stand houden en verder uitbreiden van een goede routestructuur. Hiermee maken we de natuur toegankelijk, de woonomgeving interessanter en verleiden we mensen tot een gezondere levensstijl door het aantrekkelijker te maken er al wandelend of fietsend op uit te trekken. Uiteindelijk is dit ook economisch interessant, omdat wandelaars en fietsers gezonder zijn en onderweg ook nog eens miljoenen uitgeven.

Waarom

Zonder beleid en financiering van overheden dreigt het risico dat het landelijk routenetwerk voor wandelen en fietsen afbrokkelt. 

Om daar aandacht voor te vragen, roepen Wandelnet en Fietsplatform verschillende personen op om 'in beweging te komen' voor wandelen en fietsen door antwoord te geven op de vraag:

Als ik minister voor 'wandel & fiets' was, dan...

Steun ons