Als minister voor 'wandel en fiets' zou ik...

Paula Koelemij

Manager Purchasing & QA, Simon Levelt 

...onmiddellijk de begroting voor de aanleg van snelwegen opeisen om meer wandel- en fietspaden aan te leggen. Wandelen en fietsen verbindt!

17 juni 2013

Margaret van Furstenberg

...zelf deelnemen aan deze wandeldagen om de verbindingen tussen stad en ommeland, natuur en landschap ook goed te leren kennen. 

17 juni 2013

Rob Reimerink

...de BTW op fietsen afschaffen, het woon-werkverkeer per auto meer belasten en het woon-werkverkeer per fiets stimuleren door aantrekkelijke belastingmaatregelen. 

18 juni 2013

Martin Laman

...de samenwerking of fusie van organisaties op het terrein van wandelen en fietsen bevorderen.

18 juni 2013

Hanneke Bonke

...aandacht vragen voor het belang van wandel- en fietsroutes. Recreatieve routes zijn immers letterlijke verbindingen.

18 juni 2013

Bart Rebbel

...de fiets- en wandel-infrastructuur centraal stellen en de overige infrastructuur daaraan ondergeschikt maken. In stedelijk gebied veel meer voorrang voor 'de mens' (te voet of op de fiets). Bij snelwegen en andere grote wegen goede oversteekplaatsen, zodat geen fiets- en wandelpaden worden onderbroken.

25 juni 2013

Joost van Os

Die minister hebben we: We hebben een wandelende minister Plasterk, hij twittert er regelmatig over.

25 juni 2013

P. Van Esch

... zorgen dat er niet zoveel onkruid e.d. over het fietspad hangt. Kuilen  
en gaten verwijderen. Goede route-aanduiding.

25 juni 2013

Dré Rennen

provinciaal belangenbehartiger Noord Brabant voor het Wandelnet

Heel vaak maak ik een ommetje, direct vanuit mijn huis, maar daarnaast vind ik het heerlijk om enkele malen per jaar een meerdaagse looptocht te maken over één van de Lange Afstands Wandelpaden. Dat maakt je hoofd leeg.   

"Wandelen is stilstaan bij alles om je heen".

Het landelijke wandelnet is de ruggengraat voor vele regionale en lokale wandelroutes en vervult daarmee een sterke verbindende functie. Ik zou dan ook als minister de instandhouding en verdere ontwikkeling van deze pijler onder de vele wandelroutes willen garanderen. Het Wandelnet (en ook het Fietsplatform) moet dit kunnen blijven doen

28 juni 2013

G. Strijker

... zou ik een fors bedrag beschikbaar stellen voor fiets- en wandelvoorzieningen, en de veiligheid daarvan stimuleren. Het is schoon (milieu) en gezond. 

15 juli 2013

Helen Sijtsma

... zou ik veel wandelpaden breder maken. In de omgeving van Zoetermeer kun je vaak niet met twee personen naast elkaar lopen

15 juli 2013

Wat u ervan vindt!

Voor ruim 6,6 miljoen wandelaars en 8,5 miljoen fietsers is ‘natuurbeleving’ een belangrijke motivatie om op pad te gaan. Routes zijn daarbij letterlijk verbindingen. Gelukkig kent Nederland een landelijk routenetwerk voor wandelaars en fietsers, beheerd door Wandelnet en Fietsplatform. Toch staat het voortbestaan van dit landelijk netwerk onder druk! Voor behoud is ondersteuning van Rijk en/of provincies nodig.

We vroegen wat u zou doen als minister voor 'wandel en fiets'. Lees op deze pagina de reacties en kijk ook wat anderen zouden doen.

Herman van Brakel

...geld en middelen voor autowegen overzetten naar fietspaden en routes. Door de opkomst van de e-bike moeten mensen meer gestimuleerd worden om o.a. woon-werkverkeer over langere afstanden per fiets af te leggen. Het wandel- en fietsroutenetwerk is ook een investering in de gezondheid van Nederland. Bewegen is immers de beste voorwaarde om langer gezond te blijven. Het is kortzichtig om op die gebieden te bezuinigen. 

17 juni 2013

Anja Weststrate

...berekenen wat de gezondheidsvoordelen zijn van wandelen/fietsen/natuurbeleving en wat dat financieel betekent voor de samenleving en zo alle andere ministers overtuigen van het belang van mijn ministerie. 

18 juni 2013

Lore van der Sterren

...ik verkeerslichten fietsvriendelijker af laten stellen. Net als bij de succesvolle proeven in Groningen. Ook pleit ik voor gelijke voorrangsregels voor fietsers op alle verkeerpleinen. Natuurlijk zou ik zelf het goede voorbeeld gaan geven en tijd nemen om te wandelen en/of fietsen. Gezond en je weet waar je over praat! 

18 juni 2013

Lean Vermeulen

...zeker niet besparen op wandel- en fietsroutes. Mensen die bewegen zijn vrolijker en gezonder van geest en lichaam. Dus bespaart 't veel op onze gezondheidzorg! 

25 juni 2013

Harry Hoitzing

...zorgen voor een inclusief beleid, zodat alle mensen kunnen genieten van: de mooie polders, landschappen en de groene en frisse natuur. Beleidsmedewerksters, terreinbeheerder moeten een actief inclusief beleid voeren. Inclusief is: toegankelijk, doorgankelijk en bruikbaar voor (alle) mensen. Tip: kijk eens op www.natuurzonderdrempels.nl!
Omdat ik blind ben, moet ik als wandelaar en tandemrijder mijn overige zintuigen gebruiken. Ik wandel het liefst in de Woudsepolder, in en rond ’t Woud, Broekpolder, de bossen bij Maarn/Doorn, Speuld, Landgoed Oud Groevenbeek, Schovehorst en Wilhelmina part Rijswijk. Fietsen doe ik het liefst op de Veluwe, Dobbe plas, Broekpolder, Woudsepolder en Midden-Delfland. Heerlijk om de weidse polderluchten op te snuiven.
De landelijke routestructuur voor wandelen en fietsen geeft inzicht in 'Onbekend Nederland'.

28 juni 2013

Chris Louwerse

vrijwilliger Wandelnet

...zou ik zorgen dat er minder diverse markeringen zouden zijn, die veel beter op elkaar zouden aansluiten. Zo wordt het landschap minder door allerlei kleuren en tekens vervuild. Ik zou proberen er een hierarchisch systeem in aan te brengen. B.v wit/rood loopt altijd door. Alleen waar andere kleuren niet samen lopen met wit/rood zie je de andere kleuren. Hier ook weer een hierarchisch systeem op toepassen.

4 juli 2013

Hub

.. zou ik zorgen dat de hele natuur weer teugkomt; meer wandelpaden en fietsroutes aanleggen en de meeste wegen wegruimen, dat mensen meer gaan wandelen en fietsen; geen auto's meer. Alleen voor auto's voor hulp diensten en bezorgers van Post enz en verbod op onnodig kappen van bomen. Natuur is het belangrijkste op deze hele aarde dat is waar wij van moeten leven en niet van macht geld en luxe. De Macht moet stoppen op deze wereld.

16 juli 2013
Steun ons