Als Reinder de Jong minister was...

Wandelen/fietsen doe ik het liefst met de wind in de rug over de zeedijken en door de duinen met vrij zicht op zee en land. Zeeland dus...

Een landelijke routestructuur voor wandelen en fietsen is belangrijk voor Nederland, omdat knooppuntnetwerken bijdragen aan herkenbaarheid voor de recreant. Van belang is dat netwerken op elkaar aansluiten (waardoor landelijke routes via de knooppunten bewegwijzerd kunnen worden), dit moet regionaal beheerd worden. Landelijke organisaties zijn hierin slechts faciliterend (kennis en lobby). Provincies zouden het geld dus direct in realisatie, onderhoud en revitalisatie van hun netwerken moeten steken en niet in overhead

Als ik minister voor ‘wandel en fiets’ was, dan zou ik zorgen dat alles wat met recreatief fietsen en wandelen te maken heeft decentraal geregeld zou worden via provincies met een regionale uitvoeringspartner. Daarbij zou ik pleiten voor een digitaal platform waarin alle provincies en routebureaus (1 per provincie, verantwoordelijk voor alle recreatieve infrastructuur) hun kennis delen met elkaar.

Reinder de Jong, Projectleider Routebureau, Promotie Zeeland Delta

Terug naar overzicht

Waarom

Zonder beleid en financiering van overheden dreigt het risico dat het landelijk routenetwerk voor wandelen en fietsen afbrokkelt. 

Om daar aandacht voor te vragen, roepen Wandelnet en Fietsplatform verschillende personen op om 'in beweging te komen' voor wandelen en fietsen door antwoord te geven op de vraag:

Als ik minister voor 'wandel & fiets' was, dan...

Steun ons