Als Tjisse Brookman minister was...

Tjisse brookmanIk wandel het liefst in een afwisselende natuurrijke omgeving met bossen, heide, strand, duinen en velden afgewisseld met een flinke portie historische cultuur.
 
Een landelijke routestructuur voor wandelen en fietsen is belangrijk voor Nederland, omdat het (verhuizende) mensen stimuleert en de mogelijkheid geeft hun (nieuwe) leefomgeving te verkennen op een laagdrempelige en gezonde manier en om te genieten van natuur, cultuur en gezelligheid. Een goede wandel- en fietsinfrastructuur draagt bij aan binnenlands en inkomend buitenlands toerisme. En daarmee op een duurzame wijze aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van gebieden, steden en dorpen.
 
Als ik minister voor ‘wandel en fiets’ was, dan zou ik een actief voorwaardenscheppend beleid van de overheid ontwikkelen dat  bijdraagt aan een structurele duurzame samenwerking op voornoemde punten tussen de verschillende betrokken (markt)partijen.  Een onafhankelijke partij als Wandelnet zou daar uitstekend een bindende/coördinerende rol in kunnen spelen.

Tjisse Brookman, marketeer bij De Friesland Zorgverzekeraar

Waarom

Zonder beleid en financiering van overheden dreigt het risico dat het landelijk routenetwerk voor wandelen en fietsen afbrokkelt. 

Om daar aandacht voor te vragen, roepen Wandelnet en Fietsplatform verschillende personen op om 'in beweging te komen' voor wandelen en fietsen door antwoord te geven op de vraag:

Als ik minister voor 'wandel & fiets' was, dan...

Steun ons