Ankie van Dijk: De vrouw achter de belangenbehartigers

Ankie is coördinator belangenbehartiging bij Wandelnet

Sinds 2009 werkt Ankie van Dijk bij Wandelnet aan de belangenbehartiging. Haar werkterrein heeft zich in de loop van de jaren enorm verbreed. En er zijn inmiddels ook heel wat vrijwilligers bij betrokken. Lees het verhaal van Ankie.

Ankie, vertel eerst even wat je bij Wandelnet verstaat onder belangenbehartiging. 
Belangenbehartiging is het vertegenwoordigen van de wandelaar in beleidsmatige discussies en het uitleggen van het belang van wandelen zowel op nationaal, provinciaal als op lokaal niveau. Toen ik begon had belangenbehartiging vooral te doen met problemen op het gebied van infrastructuur. In de loop van de tijd zijn er meer thema’s bijgekomen. Naast de barrièrewerking van wegen en spoorwegen zijn nu de Nationale Omgevingswet en de provinciale Omgevingsvisies erg belangrijke thema’s. Daarnaast is er een relatieve nieuwkomer, namelijk het belang van de voetganger oftewel de functionele loper. Dat thema speelt vooral in de grote steden waar je bijvoorbeeld te voet van het station naar je werk gaat. Hoe deel je de ruimte van de stad in met het oog op die voetganger? Dat soort vragen komen dan om de hoek kijken.

Je werkt niet alleen aan al die onderwerpen, hoeveel vrijwilligers zijn actief in de belangenbehartiging
In elke provincie is één vrijwilliger met de functie van provinciale belangenbehartiger, daar omheen ontstaat vaak een heel provinciaal team van vrijwilligers die meewerken. Elke provincie is vrij om dat naar eigen inzicht te organiseren. Daarnaast hebben we op landelijk niveau een groep beleidsvrijwilligers die allemaal gespecialiseerd zijn in een bepaald thema: water, infrastructuur, lobbyen enz. Al met al in totaal bijna 50 personen, de contactpersonen vind je HIER.

Wie bepaalt wat er wordt opgepakt? 
De koers wordt op het kantoor vastgesteld. Maar de vrijwilligers bepalen sterk mee wat op de agenda komt. Dat was bijvoorbeeld afgelopen jaar zo met het Jaar van de Ruimte waar ik door een vrijwilliger op werd gewezen en waar we actief in zijn geweest.

Heb je voorbeelden?   
Er zijn tal van concrete voorbeelden uit de afgelopen maanden te noemen. De inzet voor het behoud van de spoorovergang in Heemstede, de lobby bij de nationale politiek om wandelen/wandelinfrastructuur in verkiezingsprogramma’s te krijgen, programma’s die straks bij de landelijke verkiezingen in 2017 een rol zullen spelen. In Noord-Brabant en Flevoland wordt het belang van een goede wandelinfrastructuur naar voren gebracht bij de discussies over de Omgevingsvisies die daar worden opgesteld en in Limburg wordt gewezen op het belang van het handhaven van viaducten over de A-2. Het Pelgrimspad gebruikt één van die viaducten.

Geen gebrek aan uitdagingen dus, heb je zelf nog tijd om te wandelen?
Ik houd zelf erg van wandelen, maar we hebben twee kleine kinderen, van 6 en 8 jaar, dus het wandelen is nu even beperkt tot kabouterroutes en korte boswandeling met zoiets als een speeltuin onderweg. Met de oudste loop ik af en toe een stukje van het Marskramerpad, één van mama’s paden noemt hij dat, en dan laten we ons aan het eind van de dag lekker door pappa ophalen. Zuid-Limburg en Texel zijn toch wel mijn favoriete wandelgebieden. De Slufter vind ik fantastisch. Daar kun je gewoon rond dwalen, echt een prachtig stukje Nederland. 

Britta Schmidt

Steun ons