Benchmark actieve gezonde steden

8 maart 2018

Amsterdam, Utrecht en Rotterdam voeren het beste beleid om een gezonde en klimaatvriendelijke stad te worden, maar Den Haag is de beste wandelstad.

Amsterdam, Utrecht en Rotterdam bieden fietsers, voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer de beste voorzieningen en hebben meer oog voor schoner en efficiënt autogebruik dan andere gemeenten. Dat blijkt uit een benchmark van CE Delft in opdracht van de Fietsersbond, het Longfonds, MENSenSTRAAT, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Rover en Wandelnet.

infographic benchmark

Wandelen

Zoomen we in op wandelen dat scoort vooral Den Haag goed. Op het gebied van verblijfsruimte scoort de gemeente uitzonderlijk goed: een tien! In de totaalscores komt Delft iets hoger uit de bus, maar van deze gemeente is geen verblijfsruimte voor voetgangers bekend. Dit maakt meteen duidelijk dat veel gegevens over wandelen nog ontbreken. De verblijfsruimte voor voetgangers is niet van elke gemeente bekend, maar ook ongevallen met voetgangers worden niet geregistreerd. Hierdoor zijn is de schade door wandelen slechts beperkt inzichtelijk. Het verzamelen van meer gegevens is nodig voor beter inzicht.

Voor een compleet beeld van de walkability is er een aanvullende kwaliteitsbeoordeling nodig. Een voetpad kan immers volstaan met obstakels zoals reclameborden, geparkeerde fietsen/auto's. Dan is de verblijfsruimte in theorie wel aanwezig, maar zal dat in de praktijk niet zo worden ervaren. Een gemeente kan dus hoog scoren op wandelen terwijl het in de praktijk tegenvalt (en andersom).

Idealiter brengen wij potentie, gebruik en waardering in kaart. Dit onderzoek geeft met name meer inzicht in potentie en gebruik en nodigt uit om de hiaten op te lossen en aanvullend onderzoek te doen naar de waardering.

Actief verbeteren

Volgens Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit van Milieudefensie, kan deze benchmark gemeenten helpen om verdere stappen te zetten op weg naar duurzame, actieve en gezonde mobiliteit.  “Gemeenten kunnen ontzettend veel doen om over te stappen naar duurzame mobiliteit. Met deze benchmark kunnen zij zien op welke punten ze het goed doen, op welke punten minder, en wat ze van elkaar kunnen leren. Want zelfs bij de koplopers is nog veel winst te behalen. De grootste knelpunten op het gebied van luchtvervuiling, drukte en lawaai vinden we bijvoorbeeld in de grote steden. Er is ook daar dus nog een wereld te winnen.”

We roepen alle steden op om de komende jaren te zorgen voor duurzame, actieve en gezonde mobiliteit. Wim Bot van de Fietsersbond: “De verkiezingen zijn een goed moment om huidig beleid kritisch tegen het licht te houden. We hopen in de nieuwe collegeakkoorden slim ruimtelijk beleid terug te zien, met uitstekende fiets- en wandelvoorzieningen, zero-emissievoertuigen, milieuzones, goed openbaar vervoer en lagere snelheden. Dit is hard nodig voor het milieu, onze gezondheid en de bereikbaarheid.” Daar zijn we het vanuit Wandelnet van harte mee eens en dat is ook de reden om gezamenlijk op te trekken in deze benchmark.

De steden die zijn opgenomen in deze benchmark: Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Emmen, Groningen, Haarlem, Heerlen, Hengel, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle.

Steun ons