Bestuur

Het bestuur van Stichting Wandelnet is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid en bestaat uit zes leden en een adviseur namens alle provincies. Ongeveer zeven keer per jaar komt het bestuur bij elkaar.


Arie de Jong – voorzitter


Rob Franssen – secretaris

Chris Bransz - Wandelnet


Chris Bransz - penningmeester

 


Harry Benschop

Carry Abbenhues - Wandelnet


Carry Abbenhues

Sonja Pol Wandelnet


Sonja Pol

11 aangesloten organisaties

Wandelnet telt 10 aangesloten organisaties. Vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties vormen samen de Vergadering van Aangesloten Organisaties (VAO). Deze vergadering benoemt de leden van het bestuur en beslist over statuten en de deelname van andere organisaties. Daarnaast fungeert de VAO als klankbord en adviesorgaan voor het bestuur van Wandelnet.

Voorzitter Arie de Jong:

"Wandelnet moet proactief zijn. Onze houding moet gericht zijn op het constructief meedenken en meepraten met overheden die iets van plan zijn en op ideeën gebracht kunnen worden."

Steun ons