Dag van de Trage Weg

15 oktober 2012

In het weekend van 20 en 21 oktober staat België in het teken van de 'Trage Wegen'. Het gaat dan veelal om onverharde paden die 'ongemotoriseerd' gebruikt worden door wandelaars en fietsers. Doel van de campagne is om deze wegen weer toegankelijk te maken en mensen overtuigen van het belang van trage wegen.

Tijdens onze jaarlijkse medewerkersdag gaf de Vlaamse Vereniging voor Trage Wegen een presentatie over de opzet en het succes van deze dag, die nu voor de zesde maal wordt georganiseerd.

Benieuwd naar de activiteiten: kijk naar Dag van de Trage Weg

Steun ons