Deelname Wandelnet aan Verkeerskundecongres

26 oktober 2012

Op 31 oktober vindt het Nationaal Verkeerskundecongres plaats. Verkeerskundigen verzamelen zich om te praten over thema's zoals verkeersveiligheid, fileproblemen, openbaar vervoer en bereikbaarheid in de stad.

Verbinding of barrière

Wandelnet is verheugd dat we dit jaar, samen met het Fietsplatform en de Hippische Sportfederatie, een onderwerp aan het congres kunnen toevoegen: het belang van 'langzaam verkeer'. Ons wegenstelsel is erop gericht om verbindingen te leggen om je te verplaatsen van A naar B. Met het feit dat die verbindingen voor autoverkeer tegelijkertijd ook barrières kunnen zijn voor wandelaars, fietsers en ruiters wordt niet altijd rekening gehouden.

Stad, platteland of natuur

Een actueel voorbeeld is de aanleg van de A18 waar nog maar een derde van de oversteken overblijft. Maar ook rond woonkernen ontstaan barrières. De nieuwste woonwijk van Amersfoort (Vathorst) kent voor 18.000 mensen slechts drie aantrekkelijke langzaam verkeersverbindingen naar buiten. Of de rondweg om Zelhem die meer dan de helft van de wandelverbindingen afsluit. Soms kan een weg zelfs een Nationaal Park in tweeën snijden, zoals dreigt bij de Sallandse Heuvelrug.

Oplossingen

Een publicatie van het CROW 'barrièrewerking van lijninfrastructuur' geeft een aantal richtlijnen. Tijdens het Verkeerskundecongres geven we een workshop en hopen we samen met de vakmensen tot meer oplossingen voor dit probleem te komen. Lees hier meer over de bijdrage van Wandelnet aan het Verkeerskundecongres

Steun ons