Digitaal, digitaler, digitaalst

Wandelnet heeft alle routelijnen van LAW's en Streekpaden al jaren digitaal in GIS verwerkt. Steeds vaker leveren we die data ook aan derden voor beleidsdoeleinden. Een belangrijk middel om proactief te kunnen werken.

In Nederland worden tal van geografische data uitgewisseld. De Rijksoverheid stimuleert dit onder andere door de PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart).

Ook onze routelijnen stellen we in overleg beschikbaar voor beleidsdoeleinden. Zo zijn inmiddels onze routes ook bij Rijkswaterstaat en verschillende waterschappen bekend. Deze overheden kunnen daardoor al in de fase van planvorming de loop van onze routes raadplegen. Wij hopen daarmee al in een vroeg stadium een constructieve bijdrage te leveren aan de plannen. Het is voor ons een middel om proactief te werken en mee te denken.

Het digitaliseren en de verwerking in GIS is en blijft echter een middel. We zijn en blijven actief om de belangen van wandelaars onder de aandacht te brengen met als doel een goed bewandelbaar Nederland. Digitaal, digitaler, digitaalst hebben we daar in deze tijden hard bij nodig.

Steun ons