Doorbraak op de Lekdijk

15 maart 2018

Lekdijk Wijk bij DuurstedeGelukkig geen dijk-doorbraak, maar er is wel degelijk een doorbraak-op-de-dijk bij Wijk bij Duurstede. Lang is daar geijverd voor een veilig en exclusief wandelpad en de plannen voor realisatie zijn nu serieus. Dat is een mooie opsteker voor onder andere de wandelaars van het Utrechtpad.

Knelpunt

Begin 2014 trok de padcoordinator van het Utrechtpad aan de bel. Hij maakte zich zorgen over een knelpunt op de route. Het Utrechtpad loopt namelijk bij Wijk bij Duurstede over een dijk waar nogal wat (auto)verkeer overheen komt. Niet alleen soms een gevaarlijk stuk route, maar bovendien ook wat onaantrekkelijk voor wandelaars. Wandelaars en voetgangers lopen daar op de weg en is er nauwelijks een plek om uit te wijken of in de berm te stappen.

Ommetje

In diezelfde periode was ook al een actieve groep bewoners vanuit Wijk bij Duurstede in de weer om een beter ommetje in hun buurt te realiseren. En precies dat stuk langs de Lekdijk bleek ook daar een knelpunt te zijn. De vrijwilligers 'vonden elkaar' en trekken sindsdien samen op in het belang van wandelaars om een veilig en aantrekkelijk pad te realiseren. Verschillende plannen en voorstellen werden op kaart in getekend en besproken. De gemeente Wijk bij Duurstede werd al snel gesprekspartner en voorstander van zo'n wandelpad.

Rijkswaterstaat

Bij het maken van de plannen, kwam echter een nieuwe partij aan tafel. De grond waarover het pad zou moeten gaan lopen, bleek namelijk niet in bezit van de gemeente zelf, maar in beheer bij Rijkswaterstaat die deze grond via het RijksVastgoedBedrijf verpacht heeft aan een lokale pachter die er zijn schapen liet lopen. Evenals de gemeente Wijk bij Duurstede, zag ook Rijkswaterstaat het belang in van een veiliger pad. Na bestudering van de mogelijkheden en een aantal gesprekken verder, lijkt het nu haalbaar om een wandelpad te realiseren. Er komt een pad op de dijk van Wijk!

Vrijwilligers

Met dank aan de betrokken overheden wordt nu een plan gemaakt voor de realisatie van het pad. "Maar een groot deel van het succes is ook toe te schrijven aan de inzet en vasthoudendheid van onze vrijwilligers en de inwoners van Wijk bij Duurstede die zich al vier jaar inzetten voor de verbetering van het Utrechtpad en het ommetje", aldus Ankie van Dijk (adjunct-directeur bij Wandelnet). "Oude pachtwetten, onduidelijkheid in contracten, precies de grens van twee districten van Rijkswaterstaat, nieuwe plannen van het waterschap, het belang van de pachter, het soort verharding, het precieze tracé, gesprekken van de wethouder, ongeduldige wandelliefhebbers en al wat dies meer zij, was nodig voor een ‘doorbraak’".

Dijkwegen

Het voorbeeld van Wijk bij Duurstede staat niet op zich. Op veel plekken in Nederland waar wandelaars op de weg lopen, zijn vergelijkbare situaties ontstaan. Het CROW deed onlangs een oproep om met goede oplossingsvoorbeelden te komen. Vanuit Wandelnet zetten we ons graag in voor verbetering van veiligheid én aantrekkelijkheid van paden en routes.

Steun ons