Een Stap Vooruit voor wandelen en fietsen

15 januari 2015

Een Stap Vooruit voor Wandelnet en FietsplatformOp maandag 19 januari vindt in de Tweede Kamer een overleg plaats over de initiatiefnota ‘Een Stap Vooruit’. CDA, SP en PvdA doen in deze nota 39 voorstellen voor de uitbouw en betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk. Wandelnet en Fietsplatform zijn blij met dit initiatief. De belangenorganisaties hopen dat door deze nota het Rijk verantwoordelijkheid voor dit thema neemt en één verantwoordelijke bewindspersoon aanwijst voor wandelen en fietsen.

Nederland kent 6,6 miljoen wandelaars en 8,5 miljoen recreatieve fietsers. Daar is een aantrekkelijk en toegankelijk Nederland voor nodig. Tegelijkertijd zorgen deze vormen van bewegen voor miljoenen omzet in de gastvrijheidssector en voor gezonde Nederlanders. Rijk en provincies zijn samen verantwoordelijk voor goed beleid op dit terrein, vinden Wandelnet en Fietsplatform. De organisaties pleiten daarom voor een verantwoordelijk bewindspersoon, zeg maar een ‘minister voor wandel en fiets’.

Initiatiefnemer Paulus Jansen (SP) stelde bij de presentatie van de startnotitie in 2013 dat het beheer van de landelijke wandel- en fietsnetwerken een rijkstaak is. “De recreatieve netwerken zijn niet gedecentraliseerd, maar over de schutting gegooid.” De nota ‘Een Stap Vooruit’ doet daarom voorstellen voor een betere samenwerking en taakverdeling tussen de Rijksoverheid en de provincies. Bijvoorbeeld dat er landelijke coördinatie blijft op de provinciegrensoverschrijdende routenetwerken, zoals het Pieterpad en de Zuiderzeeroute.

Andere voorstellen in de nota zijn het beperken van barrières die ontstaan door de aanleg van autowegen en spoorlijnen, een betere promotie van Nederland als wandel- en fietsland en een vergoeding voor boeren en landgoedeigenaren die hun land openstellen voor wandelaars. Door deze voorstellen zal Nederland meer en betere mogelijkheden krijgen voor wandelaars en fietsers. Of je nu vanuit huis een ommetje maakt of in Nederland op vakantie gaat.

Steun ons