Eenvoudiger en Beter?

16 december 2014

'Eenvoudig Beter', dat is het motto van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als het gaat om de nieuwe Omgevingswet. Maar wat wordt er dan eenvoudiger en beter?

Omgevingswet en wandelen

De nieuwe Omgevingswet die nu in de maak is, gaat over alles wat zich in de 'omgeving' afspeelt. Dus gaat het ook over infrastructuur, over de aantrekkelijkheid van de omgeving, over aspecten zoals veiligheid. En als je het wel beschouwt, dan gaat het zeker ook over wandelen. Want wandelen vraagt om een omgeving die aantrekkelijk, veilig en toegankelijk is. Daarom maken we ons vanuit Wandelnet ook wel een beetje 'druk' om die Omgevingswet.

In de maak

De wet is nu 'in de maak'. Dat betekent dat er afgelopen jaar een concept-wet is geschreven waar alle Kamerleden vragen over mogen stellen (en dat deden ze: meer dan 900!). En dat er waarschijnlijk begin volgend jaar weer over wordt gedebatteerd. Het zal nog wel even duren voordat 'ie er is! En in deze fase van het wetgevingsproces is het dan ook aan belangenorganisaties (zoals Wandelnet) om daar een bijdrage aan te leveren. Zo hebben we op basis van ons position paper Omgevingswet een aantal concrete tekstvoorstellen voor in de wet en de uitvoeringsregelgeving die daar bij hoort. Stop: het wordt te technisch...

Nu Al Eenvoudig Beter

Maar het Ministerie van IenM zoekt eigenlijk naar zo min mogelijk regels, want: eenvoudiger! Dus werkt IenM samen met Wandelnet, Fietsplatform en Waterrecreatie Nederland aan een project in het kader van Nu Al Eenvoudig Beter dat wordt uitgevoerd door Ilona Lagas. Kort gezegd: uitzoeken of we nu al kunnen werken in de geest van de wet die er nog moet komen. Maar met de kaders: minder regels, minder wetten (dus 'eenvoudiger'). Het project heet 'regie op routenetwerken' en het is er op gericht om te kijken hoe de recreatieve routenetwerken in Nederland een betere 'plek' kunnen krijgen en beter 'beschermd' kunnen worden tegen allerlei 'ruimtelijke ingrepen' (bijvoorbeeld een nieuwe weg of een woonwijk).

Regio Zwolle eerst!

Afgelopen week tekenden 19 gemeenten in de Regio Zwolle een eerste convenant in die denklijn. Dus geen regels, maar intenties. Ik vind het mooi: hoe zou ons land er uit zien met maar een fractie aan regels en dat het er dan ook allemaal veel beter van wordt! Nou, daar zou ik wel willen wonen! De intenties als het gaat om routenetwerken zijn in het kort: iedere gemeente die een plan maakt (in de omgeving) verplicht zich om eerst te kijken op een digitale kaart of er een recreatieve route in de buurt is en waar mogelijk de belangen van bijvoorbeeld wandelaars in het spel zijn. En dan gaan we samen in overleg om naar een goede oplossing te zoeken. En ook dat klinkt (te) mooi (om waar te zijn): we worden in een vroeg stadium betrokken, de belangen van wandelaars (en andere buitensporters) worden serieus genomen, er komen concrete oplossingen waar iedereen blij van wordt en de 'veroorzaker' zorgt ook voor de benodigde budgetten om tot die oplossing te komen.

Eenvoudiger en beter?

Ik ben vóór deze aanpak. Want wie wil er niet eenvoudiger en beter? Maar je moet me niet helemaal kwalijk nemen dat ik als belangenbehartiger wel kritisch blijf kijken voor wie het eenvoudiger wordt en vooral ook voor wie het beter wordt...

 

 

Ankie
coördinator belangenbehartiging
Wandelnet

Reacties op deze blog:

Inloggen of registreren (gratis) is nodig om een reactie of bericht te kunnen plaatsen.

Er zijn nog geen forumberichten over dit onderwerp.

Steun ons