Elfstedenpad (SP 19)

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen42
  4. Meldingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
19 | 13 t/m 17 | 01 heen De brug bij Ritsumazijl ligt eruit. Daarom de volgende tekst vervangen: "Bij ingang vuilstortberg (...) t/m (...) blijft It Holt." Bij ingang vuilstortberg ook rechtdoor, fietspad blijven volgen langs water.Na tunnel direct rechtsaf over grastalud.Op asfaltweg rechtsaf en weer rechtsaf parallelweg over viaduct volgen.Weg volgen, zijweg negeren, einde weg (vóór spoorbaan) rechtsaf.Fietspad volgen richting Deinum. Einde fietspad rechtdoor en einde weg linksaf.Na plaatsnaambord Deinum 1e weg rechtsaf, It Holt. Nu verder gaan met tekst kaart 2, is weer de route Tracering 29 jun 2018
19 | 1 t/m 6 | 01 terug De brug bij Ritsumazijl ligt eruit. Daarom de volgende tekst vervangen: "It Holt vervolgen, (...) t/m (...) weg langs water vervolgen, Bisschopsrak." Na plaatsnaambord einde bebouwde kom Deinum 1e weg rechtsaf en na ± 50 fietspad volgen.Eerste weg linksaf, richting Marssum.Na viaduct 2e weg (asfalt) linksaf en direct weer linksaf via grastalud naar asfaltfietspad.Op fietspad linksaf door de tunnel onder de weg door en fietspad langs water volgen (Bisschopsrak). Nu verder gaan met regel 7 van de tekst, is weer de route Tracering 29 jun 2018
19 | 17 | 01 heen "(...) rechtsaf, blijft it Holt." pagina 19 regel 17 eindigt na rechtsaf. it Holt verwijderen. En vervangen door nieuwe tekst: (Spoorstrjitte) Tracering 07 nov 2017
19 | 15 t/m 17 | 01 heen "Einde fietspad linksaf, over de brug, (...) t/m (...) blijft It Holt." Einde fietspad linksaf witte brug over. Na witte brug tweede weg rechtsaf, richting kanaal. Vóór kanaal rechtsaf naar de pont. Van Harinxmakanaal oversteken met de pont (deze vaart elke dag van 06.00 u. tot 22.00 u. en is gratis). Na oversteek kanaal het fietspad volgen. Na restaurant It Holt rechtsaf It Holt. Tracering 02 apr 2019
19 | 1 en 2 | 01 terug "(02) It Holt vervolgen, (...) t/m (...) langs water richting Leeuwarden, (...)" (02) It Holt vervolgen, zijweg (kp 43) negeren, op splitsing rechtdoor, richting kanaal tot de pont. Van Harinxmakanaal oversteken met pont (deze vaart elke dag van 06.00 u. tot 22.00 u. en is gratis). Vanaf de pont rechtsaf en eerste weggetje linksaf. Einde weggetje linksaf, weg volgen. Na witte brug direct rechtsaf, fietspad langs water richting Leeuwarden, (...) Tracering 02 apr 2019
23 m | 17 t/m 20 | 02 terug "Bij de supermarkt (links) (...) blijft it Holt." Bij de supermarkt (links) rechtdoor Spoorstrjitte volgen, dorp uit. Op het einde bij Y 11248/1 linksaf, It Holt. Tracering 07 nov 2017
23 | 1 t/m 3 | 02 heen "It Holt blijven volgen. (...) Aan het eind linksaf, Spoorstrjitte." Spoorstrjitte door het dorp volgen tot einde. Einde straat rechtsaf, St.Janswei, (...) Tracering 07 nov 2017
91 en 95 | 37 t/m r.2 op p.95 | 28 en 29 heen "Direct na viaduct linksaf de weg oversteken (...) t/m (...) parallelweg rechtdoor volgen, brug over." Na huisnummer 86 en bij Y linksaf fietspad volgen ( voor dieperliggende snelweg) brug over. Tracering 15 mrt 2018
95 en 91 | 19 t/m 2 op p.91 | 28 en 29 terug "Door de tunnel, vervolgens linksaf, (...) t/m (...) Met de bocht mee naar links." Voor tunnel rechtsaf, fietspad volgen met bocht mee naar links, onder brug door en links aanhouden, klinkerpad naar boven. Einde klinkerpad linksaf fietspad over brug volgen. Einde fietspad rechtsaf en rechtdoor. Tracering 15 mrt 2018
123 | 1 | 40 heen "Einde fietspad rechtdoor, asfaltweg volgen, Eewal." Einde asfaltweg rechts, deze weg met haakse bocht naar links volgen, gaat over in Hendoweg. Tracering 13 nov 2017
123 | 20 | 40 terug "Einde Hendoweg rechtdoor betonfietspad volgen." De Hendoweg met haakse bocht naar rechts volgen, daarna eerste asfaltweg linksaf. Einde asfaltweg rechtdoor fietspad volgen. Tracering 13 nov 2017
133 | 19 t/m 33 | 44 heen Van pagina 133 moet de volgende tekst verplaatst worden naar p.137 als begintekst: "Circa 100 m na een bushokje linksaf door een hek. Na hek eerste pad links aanhouden, (...) t/m (...) Einde pad rechtsaf en rechts aanhouden. Einde straat linksaf, tweede weggetje rechtsaf, Singel." Tracering 30 okt 2017
135 | 1 t/m 13 | 44 terug Van pagina 135 moet de volgende tekst verwijderd worden: "Einde Singel linksaf. Eerste straat rechtsaf ...............t/m.............Onverhard pad gaat over (in) asfaltpad, einde pad rechtsaf en na hek rechtsaf, fietspad volgen, zijwegen negeren." Deze tekst moet op pagina 137 onderaan toegevoegd worden. Tracering 30 okt 2017
137 | 1 enz. | 45 heen De eindtekst (r. 19 t/m 33) van pag. 133 is de begintekst van pag. 137. (Zie de melding over p. 133 van 30 -10 - 2017.) Circa 100 m na een bushokje linksaf door een hek. Na hek eerste pad links aanhouden, (...) t/m (...) Einde pad rechtsaf en rechts aanhouden. Einde straat linksaf, tweede weggetje rechtsaf. Singel. Tracering 30 okt 2017
137 | 8 enz. | 45 terug De begintekst van pag. 135 (r. 1 t/m 13) is de eindtekst van p. 137. (Zie de melding over p. 135 van 30 - 10 - 2017.) Einde Singel linksaf. Eerste straat rechtsaf ...............t/m.............Onverhard pad gaat over (in) asfaltpad, einde pad rechtsaf en na hek rechtsaf, fietspad volgen, zijwegen negeren. Tracering 30 okt 2017
Steun ons