Elfstedenpad (SP 19)

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen24
  4. Meldingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
25 mei 2018
19 | 13 t/m 15 | 01 heen De brug bij Ritsumazijl komt enkele maanden te vervallen. De volgende tekst komt (tijdelijk) te vervallen: "Bij ingang vuilstortberg ook rechtdoor, (...) t/m (...) linksaf, over de brug, Ritzumazijl, weg volgen over brug." Bij ingang vuilstortberg linksaf brug over en na brug linksaf, Ferbiningspaad. (asfalt-fietspad) Dit asfalt-fietspad ca. 2 km volgen, zijpaden negeren. Vóór brug Ritsumazijl rechtsaf trap op en boven aangekomen linksaf de brug over. Tracering 20 mrt 2018
19 | 1 t/m 6 | 01 terug De brug bij Ritsumazijl komt enkele maanden te vervallen. De volgende tekst komt (tijdelijk) te vervallen: " Brug over en rechtdoor. (...) t/m (...) na bord Leeuwarden rechts aanhouden, weg langs water vervolgen, Bisschopsrak." Brug over en direct rechtsaf, trap naar beneden. Beneden linksaf,asfalt-fietspad (Ferbiningspaad) ca. 2 km volgen, zijpaden negeren. Einde asfalt-fietspad rechtsaf de brug over en na brug rechtsaf pad langs water volgen, Bisschopsrak. Tracering 20 mrt 2018
19 | 17 | 01 heen "(...) rechtsaf, blijft it Holt." pagina 19 regel 17 eindigt na rechtsaf. it Holt verwijderen. En vervangen door nieuwe tekst: (Spoorstrjitte) Tracering 07 nov 2017
23 | 1 t/m 3 | 02 heen "It Holt blijven volgen. (...) Aan het eind linksaf, Spoorstrjitte." Spoorstrjitte door het dorp volgen tot einde. Einde straat rechtsaf, St.Janswei, (...) Tracering 07 nov 2017
23 m | 17 t/m 20 | 02 terug "Bij de supermarkt (links) (...) blijft it Holt." Bij de supermarkt (links) rechtdoor Spoorstrjitte volgen, dorp uit. Op het einde bij Y 11248/1 linksaf, It Holt. Tracering 07 nov 2017
91 en 95 | 37 t/m r.2 op p.95 | 28 en 29 heen "Direct na viaduct linksaf de weg oversteken (...) t/m (...) parallelweg rechtdoor volgen, brug over." Na huisnummer 86 en bij Y linksaf fietspad volgen ( voor dieperliggende snelweg) brug over. Tracering 15 mrt 2018
95 en 91 | 19 t/m 2 op p.91 | 28 en 29 terug "Door de tunnel, vervolgens linksaf, (...) t/m (...) Met de bocht mee naar links." Voor tunnel rechtsaf, fietspad volgen met bocht mee naar links, onder brug door en links aanhouden, klinkerpad naar boven. Einde klinkerpad linksaf fietspad over brug volgen. Einde fietspad rechtsaf en rechtdoor. Tracering 15 mrt 2018
123 | 22 | 123 heen Tijdelijk routewijziging omdat de Dinzerbrug buiten gebruik is. de volgende regel: "Eerste weg linksaf (41), blijft Wâlddyk." vervangen. Weg blijven volgen tot brug. Tracering 22 mei 2018
123 | 20 | 40 terug "Einde Hendoweg rechtdoor betonfietspad volgen." De Hendoweg met haakse bocht naar rechts volgen, daarna eerste asfaltweg linksaf. Einde asfaltweg rechtdoor fietspad volgen. Tracering 13 nov 2017
123 | 1 | 40 heen "Einde fietspad rechtdoor, asfaltweg volgen, Eewal." Einde asfaltweg rechts, deze weg met haakse bocht naar links volgen, gaat over in Hendoweg. Tracering 13 nov 2017
125 | 1 en 2 | 41 heen De Dinzerbrug is tijdelijk buiten gebruik. "Einde weg rechtsaf, richting Driezum. (...) t/m (...) Kolkensloane." vervangen. Na brug weg oversteken en linksaf weg volgen, Eerste weg rechtsaf Kolkensloane .....Eerste graspad rechtsaf Tracering 22 mei 2018
125 | 17 | 41 terug De Dinzerbrug is tijdelijk buiten gebruik. "(...) en op kruising rechtdoor, Wâlddyk. (...) t/m (...) einde weg rechtsaf (...)" vervangen. Op kruising linksaf weg langs Trekwei, bij eerste brug rechtsaf weg en brug oversteken, deze weg volgen. Weg van rechts negeren Wâlddijk volgen. Tracering 22 mei 2018
133 | 19 t/m 33 | 44 heen Van pagina 133 moet de volgende tekst verplaatst worden naar p.137 als begintekst: "Circa 100 m na een bushokje linksaf door een hek. Na hek eerste pad links aanhouden, (...) t/m (...) Einde pad rechtsaf en rechts aanhouden. Einde straat linksaf, tweede weggetje rechtsaf, Singel." Tracering 30 okt 2017
135 | 1 t/m 13 | 44 terug Van pagina 135 moet de volgende tekst verwijderd worden: "Einde Singel linksaf. Eerste straat rechtsaf ...............t/m.............Onverhard pad gaat over (in) asfaltpad, einde pad rechtsaf en na hek rechtsaf, fietspad volgen, zijwegen negeren." Deze tekst moet op pagina 137 onderaan toegevoegd worden. Tracering 30 okt 2017
137 | 8 enz. | 45 terug De begintekst van pag. 135 (r. 1 t/m 13) is de eindtekst van p. 137. (Zie de melding over p. 135 van 30 - 10 - 2017.) Einde Singel linksaf. Eerste straat rechtsaf ...............t/m.............Onverhard pad gaat over (in) asfaltpad, einde pad rechtsaf en na hek rechtsaf, fietspad volgen, zijwegen negeren. Tracering 30 okt 2017
137 | 1 enz. | 45 heen De eindtekst (r. 19 t/m 33) van pag. 133 is de begintekst van pag. 137. (Zie de melding over p. 133 van 30 -10 - 2017.) Circa 100 m na een bushokje linksaf door een hek. Na hek eerste pad links aanhouden, (...) t/m (...) Einde pad rechtsaf en rechts aanhouden. Einde straat linksaf, tweede weggetje rechtsaf. Singel. Tracering 30 okt 2017
Steun ons