Gebiedsontsluitingswegen, nieuwe barrières

De richtlijnen voor de gebiedsontsluitingswegen leiden tot nieuwe barrières voor de wandelaar. Het rijksbeleid is onder meer gericht op doorstroming en verkeersveiligheid.

Richtlijnen

De beleidslijn ‘Duurzaam Veilig’ geeft als richtlijnen voor deze wegen:

  • Aanleg in 2x2 of 2x1 rijstroken met rijbaanscheiding
  • Langzaam verkeer is gescheiden van snel verkeer
  • Zo min mogelijk aansluitingen op erftoegangswegen
  • Gelijkvloerse kruisingen in de vorm van rotondes en stoplichten
  • Kruisingen voor langzaam verkeer via rotondes en stoplichten, of ongelijkvloers (tunnel of brug)

Effecten

Voor de wandelaar betekent dit in veel gevallen:

  • Minder oversteekmogelijkheden, dus een grotere maaswijdte in het routenetwerk
  • Gelijkvloers kruisen wordt onveiliger met meer ander verkeer samen, bijv. auto’s en landbouwverkeer
  • Onaantrekkelijker oversteken (bij rotondes en stoplichten of met een lange aanloop via een helling naar een viaduct of tunnel)
  • Onaantrekkelijke routegedeeltes parallel aan hoofdontsluitingswegen tot de volgende rotonde.

Lees in het rapport Infrastructuren; levensaderen van de samenleving hoe dit systeem als het strikt wordt doorgevoerd, leidt tot een verdere ‘verhokking’ van de buitenruimte.

Steun ons