Gemeente Nijkerk

Gemeente Nijkerk

De Arkervaart is in de 18e eeuw gegraven en verbond Nijkerk met de zee. Terwijl het in Holland slecht ging bloeide Nijkerk. Vanuit deze stad zwermden veel beurtschippers uit over de hele Zuiderzee. Vooral de tabak bezorgde het stadje naam en faam. In de omgeving werd vanaf het begin van de 17e eeuw tot aan het einde van 19e eeuw tabak geteeld.

Nieuwe Kerk 
De naam Nijkerk betekent Nieuwe kerk. Eerder meende men dat deze naam sloeg op de herbouw van een kapel die in 1221 door een brand zou zijn verwoest, afgaand op een verklaring van een 16e-eeuws Nijkerks pastoor. Tegenwoordig gaat men ervan uit dat de "nieuwe kerk" gesticht werd als dochterkerk van die van Putten, in elk geval vóór 1313.

Strijdtoneel 
Nijkerk was als grensplaats van het Hertogdom Gelre met het Sticht (Utrecht) regelmatig strijdtoneel, en in 1412 werd het dorp geheel verwoest in een uitloper van de Arkelse Oorlogen. Om herhaling te voorkomen gaf hertog Reinoud IV van Gelre Nijkerk op 27 maart 1413 stadsrechten en vrijstelling van tolgeld, onder de voorwaarde dat de nieuwe stad zich op eigen kosten zou ommuren. Deze formulering was door de hertogelijke kanselarij overgenomen uit oudere stadsrechten, en werd niet meer letterlijk uitgevoerd omdat stadsmuren in 1413 militair nutteloos waren geworden. Het werden aarden wallen, en de poorten werden van hout.Ook vonden er overstromingen plaats vanuit de Zuiderzee, onder andere op 13 en 14 januari 1916.

Steun ons