Gemeente Súdwest Fryslan

Gemeente Súdwest Fryslan

De gemeente Sydwest-Fryslan heeft met Stavoren de oudste stad van Friesland binnen har gemeentegrenzen. Natuurlijk wandelt u langs het Vrouwtje van Stavoren. De oude hanzeplaats en een van de Friese Elfsteden, in het Fries Starum ge heten, is aan drie kanten door het IJsselmeer ingesloten. Over de dijk loopt u naar Hindeloopen, in het Fries Hylpen, de volgende prachtige elfstedenplaats. Het kleine plaatsje met kapiteinshuizen en het leugen bankje aan de haven is knus.

Molkwerum 
Het bakkerswinkeltje van Molkwar in Molkwerum is de moeite waard om te bezoeken. Molkwerum was in de 16de en 17de eeuw een levendig havenstadje. In oude handelsregisters van de Sontvaart komen opvallend veel schippers voor uit Molkwerum. Het stadje had een eigen kantoor in Amsterdam. Molkwerum was beroemd om de handel in zwanenpekelvlees.

Bocht van Molkwar 
Het grootste deel van de Bocht fan Molkwar is een buitendijks vogelreservaat, in beheer bij It Fryske Gea. Veel vogelaars weten het gebied te vinden. Voor de kust liggen een aantal eilandjes waar diverse vogelsoorten neerstrijken. De kale grond vormt namelijk een goede broedplek. In april kunnen er wel meer dan 15.000 kemphanen overnachten. De rietvelden en rietzomen zijn het domein van eenden, bruine kiekendieven en opvallend veel baardmannetjes. De Bocht fan Molkwar is niet toegankelijk, maar vanaf de vogelkijkhut is het gebied goed te overzien.

Hindeloopen 
Na Stavoren vervolgt u uw weg en wandelt u verder naar Hindeloopen,Workum en Makkum. Groot is Hindeloopen niet, maar stadsrechten heeft het plaatsje wel. Vroeger was het een rijke handels- en havenstad, lid van het Hanzeverbond. Uit die periode dateren de 'kapiteinshuizen', te vinden langs de Nieuwstad en de Buren. Achter sommige woningen aan de Nieuwstad staan ook kleine huisjes, zogenaamde 'likhuzen', waar vroeger de zeemansvrouwen met hun kinderen woonden als de man op zee was. Vanuit Hindeloopen voeren de kapiteins op Engeland en de Oostzeelanden. Toen er in de tweede helft van de 18de eeuw een einde kwam aan de handel met Noorwegen en Rusland, wierpen de Hindeloopers zich op hun beroemd geworden volksvlijt: decoratieve schilderkunst met bloem- en takwerk. Zowel de schilderkunst als de kleurrijke klederdracht is te vinden in Museum Hindeloopen. Tegenover de oude binnenhaven staat een overdekt leugenbankje. Vroeger was hier de visafslag, nu is het een ontmoetingsplek voor ouderen.

Workum
Al in de 14de eeuw was Workum een bekende handelsstad. Tot de bezienswaardigheden horen de hals- en trapgevels aan het Noard, de Merk en het Sûd. Tegenover de Waag is Restaurant ‘It Pottebakkershûs’ met een expositie van Workumer aardewerk. In de werkplaats erachter laat Koch Pottery zien hoe aardewerk gemaakt wordt. Bij de Oude Zeesluis ligt scheepstimmerwerf ‘De Hoop’, die al sinds de 17de eeuw in bedrijf is. Nu ligt het accent op het restaureren van oude, typisch Friese ‘boatsjes’ als botters, pluten, Staverse jollen en Wieringer aken.

Makkum 
De bekendste keramiekfabriek uit Friesland staat al meer dan 400 jaar in Makkum: de Koninklijke Tichelaar. In 1594 werd aan de Zijlroede in Makkum het eerste ‘tichelwerk’ verkocht. Tot op de dag van vandaag verkopen de nazaten van de eerste tegelmakers nog steeds decoratieve tegels en aardewerk, zelfs over de hele wereld. Naast nostalgisch handschilderwerk legt de Tichelaar zich tegenwoordig ook toe op moderner keramiek en aardewerk.

Steun ons