Giften en schenkingen aan Wandelnet

Naast het donateurschap kunt u Wandelnet steunen door een gift of eenmalige schenking. Maar er zijn nog meer mogelijkheden voor giften of schenkingen aan Wandelnet. 

U kunt uw donatie overmaken op rekening NL92INGB0004205157 t.n.v. Stichting Wandelnet. (o.v.v donatie 2017). Of betalen via automatische incasso; makkelijker voor u en minder administratieve lasten voor ons. Ga dan naar www.wandelnet.nl/donateurschap. Wilt u Wandelnet steunen en tegelijkertijd profiteren van maximaal belastingvoordeel? Zet uw gift dan om in een periodieke schenking, de zgn. periodieke gift in geld.

Overeenkomst periodieke gift in geld

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris.Sinds 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Ook bij Wandelnet kunt u uw periodieke gift (minimaal 5 jaar) vastleggen. Wat betreft uw belastingsvoordeel: voor een periodieke geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Een periodieke gift is altijd volledig aftrekbaar bij uw aangifte.Let op: Als u meer dan 10% van uw jaarinkomen aan het goede doel geeft, is het meerdere niet aftrekbaar. Behalve bij periodieke giften, ook dan is uw gift aftrekbaar. Heeft u vragen over periodieke giften in geld neem dan contact op met Henk van Geerenstein of kijk op de website van de Belastingdienst.

Maak van uw afscheid een nieuw begin

Nalaten
Als u het een plezierige gedachte vindt dat na uw leven de toegankelijkheid en veelzijdigheid van wandelroutes in Nederland gewaarborgd blijft, denk dan aan Wandelnet als u een testament laat maken. U kunt Wandelnet benoemen tot mede-erfgenaam naast bijvoorbeeld familieleden, vrienden en andere instellingen of organisaties. Wandelnet krijgt hiermee recht op een deel van uw nalatenschap. Dit heet een erfstelling.

Legaat
U kunt ook een bepaald geldbedrag, een huis, een stuk land of een waardevol schilderij uit uw erfenis nalaten. Dit heet een legaat. De overheid is van mening dat inkomsten uit nalatenschappen van groot belang zijn voor goede doelen. Daarom heeft zij successierechten afgeschaft voor organisaties die onder de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) vallen. Uw nalatenschap komt daardoor voor 100% ten goede aan Wandelnet!
Heeft u vragen over schenken en nalaten aan Wandelnet neem dan contact op met Henk van Geerenstein. Ook de notaris kan u meer vertellen.

Terug naar informatie over donateurschap

Steun ons