Goed nieuws uit Limburg: doorwandelen

Hoewel veel post digitaal is, ligt er vandaag een belangrijke brief uit Limburg op mijn bureau.

Het zijn spannende bezuinigingstijden, ook voor Wandelnet. In 2007 startte het Meerjarenprogramma Landelijke Wandelroutestructuur. Een uniek samenwerkingsproject van de twaalf provincies met Stichting Wandelnet. Tot en met 2013  staan bijdragen gereserveerd voor verbetering, beheer en promotie van de landelijke wandelroutestructuur, gevormd door LAW’s®.

In 2012 zijn zes provincies aan de beurt. Noord Brabant, Overijssel en Zeeland hebben de bijdragen uitgekeerd: ‘afspraak is afspraak’. Limburg weigerde uitbetaling van de bijdrage aan het Grenslandpad. Reden voor Wandelnet om bezwaar aan te tekenen. Tijdens de hoorzitting van de adviescommissie heeft voorzitter Arie de Jong onze standpunten toegelicht.

En het goede nieuws? Gedeputeerde Staten van Limburg heeft het bezwaar gegrond verklaard.

Zo kan Wandelnet ook de 20 km Grenslandpad die door Limburg loopt, verbeteren en blijft de doorlopende LAW-structuur in stand. Limburg is natuurlijk een fantastische wandelprovincie, ga naar onze routeplanner voor de LAW’s: Pieterpad 2; Pelgrimspad 2; Hertogenpad en de streekpaden: Krijtlandpad; Nijmegen; Maas- Niederrheinpad en Maas- en Peelliniepad.

Ben benieuwd wat er morgen bij de post zit?!

Steun ons