Gratis wandelen heeft ook een prijs

20 december 2012

Al 7.000 wandelaars zetten hun beste beentje voor!

Natuurlijk zet  Wandelnet zich ook in 2013 weer samen met haar 600 vrijwilligers actief in voor het beheer van het LAW-netwerk en de belangen van de wandelaar. Met uw steun kan Wandelnet kwaliteit behouden in haar wandelprogramma en een stevig fundament voor de komende de jaren leggen.
Zo bent u deelgenoot aan ons succes! Meld u nu aan  als donateur van Wandelnet en u ontvangt  als dank een jaar lang Wandelkrant 'te voet' (6 gedrukte en 4 digitale magazines, t.w.v. € 22,-) van ons cadeau.
Steun ons