Groot-Frieslandpad (LAW 14)

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen132
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
21 | 1 | 04 terug "Na ongeveer 2 km rechtsaf (...)" Na ongeveer 1 km rechtsaf (...) Tracering 06 mei 2017
23 | 13 | 05 terug "(...) Breelandsweg (05) rechtsaf." (...) Breelandsweg (05) linksaf. Tracering 06 mei 2017
29 | 7 t/m 10 | 08 heen Vanaf 27 februari tot 12 juni 2017 wordt de Westerbrug over het kanaal Alkmaar- Kolhorn gerenoveerd. Daardoor is deze brug afgesloten voor alle verkeer. "Doorlopen tot aan de Westerweg. Hier rechtsaf ** de Qesterbrug over …… … loopt door tot het einde bij de Dorpstraat(09)." Ga bij de Westerweg enkele meters naar links, steek de weg over en ga op het talud aan de ander kant naar beneden en loop naar de dijk (Schapendijkje) langs het kanaal. Volg de dijk langs het kanaal tot aan de volgende brug bij de Oosterweg. Ga hier rechtsaf de brug over en volg de Oosterweg tot aan de Dorpsstraat. Ga hier linksaf en volg vanaf daar de oude route met r.1 op p.33. Tracering 23 mrt 2017
33 | 12 t/m 2 op p.29 | 09 en 08 terug Vanaf 27 februari tot 12 juni 2017 wordt de Westerbrug over het kanaal Alkmaar- Kolhorn gerenoveerd. Daardoor is deze brug afgesloten voor alle verkeer. "Deze weg 3 km volgen totdat u de Westerweg aan uw rechterhand ziet(09). (...) De Westerbrug * over en linksaf (...)" Deze weg ongeveer 1 km volgen totdat u de Oosterweg aan uw rechterhand ziet. Ga hier rechtsaf. Uw loopt Nieuwe Niedorp uit. De Oosterbrug over en linksaf de dijk (Schapendijkje) langs het kanaal Alkmaar- Kolhorn volgen. Bij de volgende brug (Westerweg) loopt u even naar rechts omhoog om op de asfaltweg te komen. Linksaf de weg op, bij de brug oversteken en de dijk langs het kanaal vervolgen. Volg vanaf hier de oude route Tracering 23 mrt 2017
37 | 2 t/m 5 | 11 heen "Steek de N 239 over en ga direct rechtsaf (...) t/m (...) en ga onderaan, bij Y-1934, rechtsaf." Steek de N239 over en volg rechtsaf de asfaltweg onder de dijk. Tracering 16 sep 2016
37 | 7 t/m 10 | 11 terug De West-Friese omringdijk is verboden voor honden. Bij Y- 1934 volgen baas en hond de asfaltweg onder aan de dijk. Na ongeveer een kilometer komt de route ook weer op deze weg uit. Tracering 05 sep 2017
37 | 2 t/m 5 | 11 heen De West-Friese omringdijk is verboden voor honden. Baas en hond volgen de asfaltweg, N239, onder aan de dijk. Na ongeveer een kilometer komt de route ook weer op deze weg uit. Tracering 05 sep 2017
37 | 6 t/m 10 | 11 terug "Volg het viaduct en steek de snelweg (A7) over. (...) t/m (...) Bij Y 3319/5 de N239 oversteken (rechts lopen)." Volg het viaduct en steek de snelweg (A7) over. Bij Y 3319/5 naar links de N239 oversteken (rechts lopen). Tracering 16 sep 2016
43 | 1 t/m 3 | 13 terug "Vervolg de dijk ... t/m Linksaf, ..." Schelpenpad volgen tot bankje van Piet Zeilemaker 1949-2014 en graspad ruim 800 m volgen ... Tracering 18 aug 2016
43 | 18 t/m 20 | 13 heen "... graspad ruim 800 m volgen ... t/m ... bord Onderdijk, ... ... graspad ruim 800 m volgen tot bankje van Piet Zeilemaker 1949-2014 en vervolgens rechtdoor schelpenpad volgen tot betonnen trap deze op en direct linksaf de dijk op(14). Tracering 18 aug 2016
45 | 9 t/m 13 | 14 terug "Na een bocht naar links met ... ziet u aan de linkerkant)(14)" Na een bocht naar links met paaltje gaat u rechtsaf een betonnen trap af(14). Tracering 18 aug 2016
45 | 1 en 2 | 14 heen "Na het hek ... over in een schelpenpad, ..." Dit schelpenpad(Nesserdijk) circa 1,7 km volgen ... Tracering 18 aug 2016
47 en 48 | 8 van 47 t/m 15 van 48 | 15 en 16 heen Tussen kilometer 78 en 83 bij het Groot Frieslandpad (tot de N505) in het natuurgebied de Weelen is het verboden voor honden. Er is het volgende alternatief: Wandelaars met een hond moeten op de Tolweg doorlopen (i.p.v. linksaf De Weelen in bij km 78) en over het viaduct van de Drechterlandseweg (N302) gaan. Beneden linksaf de Tolweg oversteken en linksaf het fietspad langs de Drechterlandseweg ongeveer 6 km blijven volgen tot het einde fietspad in Bovenkarspel. Linksaf (Veilingweg) kruising met verkeerslichten van de Drechterlandseweg oversteken en fietspad en wandelpad volgen tot de rotonde (De Gouw). Fietspad links om de rotonde en de Veilingweg oversteken. Linksaf fietspad langs de veilingweg volgen en 100 m verder bij grote parkeerplaats rechtsaf naar bezoekerscentrum van het Streekbos. Vanaf deze regel weer de tekst van het boekje volgen. Tracering 31 okt 2017
47 | 13 en 14 | 15 heen De beschrijving is niet helemaal duidelijk. Daarom een kleine aanvulling. Aan het eind (voor de asfaltweg) tussen 2 bosstroken rechtsaf en 10 m daarna linksaf en via overstapje naar de asfaltweg (Kadijkweg). Tracering 05 sep 2017
49 en 47 | 6 van 49 t/m 6 van 47 | 16 en 15 terug Het natuurgebied de Weelen is verboden voor honden. Daarom voor wandelaars met honden een alternatieve route. De tekst na het bezoekerscentrum van het Streekbos vervangen. Bij bezoekerscentrum van het Streekbos linksaf over parkeerplaats en daarna linksaf, fietspad langs de Veilingweg. Bij de rotonde (De Gouw) rechtsaf fietspad om de rotonde heen en rechtdoor fietspad en wandelpad langs de Veilingweg tot verkeerslichten van de Drechterlandseweg (N302). Oversteken en 25 m verder rechtsaf fietspad langs de Drechterlandseweg ongeveer 6 km volgen tot einde bij de Tolweg in Hoogkarspel. (Bij het laatste stukje fietspad vanaf Hoogkarspel loopt u samen met de NS-wandeling De Weelen - Enkhuizen en is gemarkeerd tot De Weelen bij km 78.) Op het einde van het fietspad de Tolweg oversteken en aan de overkant rechtsaf. Over het viaduct van de Drechterlandseweg. Direct na een brug gaat de NS-wandeling rechtsaf maar u moet rechtdoor op de Tolweg en dan komt u weer op de route. Tracering 09 nov 2017
71 | 16 en 17 | 24 terug "Kade met (...) passeren." Kade met bocht naar links en rechts volgen. Tracering 05 sep 2016
71 | 5 t/m 7 | 24 heen "Via overstapjes (...) een schuur rechtsaf." Kade met bochten volgen langs een vaart. Na een hek, circa 100 meter voor een schuur, rechtsaf’. Tracering 05 sep 2016
79 | - | 27 De informatie in de kantlijn betreffende het gemaal J.S.Gerbrandy is onjuist. Dit gemaal is vernoemd naar Jouke Sjoerds Gerbrandy (Goënga 1883 - Goënga 1950), boer/waterschapsbestuurder. 12 apr 2017
80 | - | 28 Het icoontje 'kopje koffie'tussen kilometer 146 en 147 moet tussen kilometer 147 en 148 staan ter hoogte van de Jachthaven. 08 apr 2017
82 | - | 29 De aangegeven afstand van dit traject is niet correct. De afstand is geen 5,6 km maar 3,8 km. Tracering 11 jan 2017
84 | - | 30 De aangegeven afstand van dit traject is niet correct. De te lopen afstand is niet 5,3 km maar 7,1 km. Tracering 11 jan 2017
99 | 4 t/m 6 | 36 terug I.v.m. wateroverlast de volgende tekst vervangen: "Einde weg rechtsaf (...) t/m (...) bij kp 66 een asfaltpad." Einde weg linksaf, voetpad (Weinterp) Op driesprong rechtdoor, Sparjeburd. Bij de volgende driesprong (SharedSpace) rechtsaf de weg oversteken en voetpad achter de bomen volgen. Eerste pad rechtsaf, asfaltpad. Bij kp 66 linksaf. U bent weer op de route. Tracering 09 feb 2018
99 | 15 en 16 | 36 heen I.v.m. wateroverlast de volgende tekst vervangen: "Bij kp 66 rechtdoor (...) t/m (...) en rechtsaf." Bij kp 66 rechtsaf, asfaltpad. Op driesprong met klinkerweg linksaf, onverhard pad achter de bomen langs, (Sparjeburd). Op driesprong (Shared Space), weg oversteken en linksaf, voetpad, Sparjeburd.. Op driesprong rechtdoor, Weinterp. Op volgende driesprong rechtsaf. U bent weer op de route. Tracering 09 feb 2018
99 | 1 | 36 terug De bushalte is verplaatst en daarom vervalt de tekst: "(37) Na bushalte (...)" (37) Bij knp 45 Tracering 08 apr 2017
99 | 20 en kop van de pagina | 36 heen De bushalte Klein Groningen is verplaatst. Daarom vervalt de tekst "Klein Groningen, bushalte" in de kop van de pagina. En in r. 20 vervalt de tekst: "(...) naar bushalte Klein Groningen en (...)" Tracering 08 apr 2017
101 | 23 | 37 terug De bushalte is verplaatst en daarom vervalt de tekst: "( ... ) "en Bushalte Klein Groningen." Tracering 08 apr 2017
101 | 1 en kop van de pagina | 37 heen De bushalte is verplaatst daarom vervalt in de kop van de pagina "bushalte". In regel 1 vervalt "Bij bushalte rechtsaf, Opperbuorren." Bij kp 45 rechtsaf, Opperbuorren. Tracering 08 apr 2017
109 | 14 | 41 terug "(...) doodlopende weg. Vanaf infobord schuin naar links oversteken." (...)(doodlopende weg). Verderop tussen twee betonnen palen door. Bij vijfsprong rechtsaf. Pad vervolgen en rechts aanhouden. 50 Meter voor verkeersweg linksaf . U komt bij een infobord van IVN. Vanaf infobord schuin naar links oversteken. Tracering 08 feb 2017
109 | 8 | 41 heen "Na parkeerplaats bij bord 'Opengesteld', bospad rechtsaf." Na parkeerplaats langs infobord natuurpad Langeloër Duinen, bospad inlopen. Na 50m rechtsaf. Tracering 08 feb 2017
117 | 6 t/m 15 | 44 heen "Op driesprong (..) t/m (...) en ga linksaf, Zeegsersteeg." Na circa 600 m rechtsaf, asfaltfietspad. Aan het einde van het fietspad bij P-24352, linksaf (Zeegsersteeg). Dit pad volgen over een afstand van ca. 900 m tot P-22145. Hier gaat u rechtdoor. Tracering 16 jan 2018
117 | 9 t/m 14 | 44 terug "Bij P-22145 rechtsaf (...) t/m (...) pad op de asfaltweg linksaf." Bij P-22145 rechtdoor. Na bijna 900 m bij P-24352 rechtsaf, asfaltfietspad. Aan het einde van het pad linksaf. Na ca. 600 m nadert u een verharde weg. Deze oversteken en rechtsaf, Hunnenbedstraat. Tracering 16 jan 2018
122 | -- | 47 Op het dijkpad tussen km 270 en km 271 (Westerdiepsterdallen) staat het gras op dit moment (juni 2017) erg hoog. Het gras wordt binnenkort gemaaid. Zolang dat niet het geval is, kunt u het beste niet het talud van de dijk oplopen, maar het pad tussen de akker en de sloot volgen. Dit pad is wel gemaaid, goed beloopbaar en kent geen andere barrières. Tracering 27 jun 2017
135 | 10 t/m 14 | 52 heen "Na 250 meter (…) tot u op een betonweg uit komt." Dit deel van de route is niet gemarkeerd. Tracering 05 sep 2016
135 | 11 t/m 13 | 52 terug "U volgt dit graspad (...) Op de asfaltweg linksaf." Dit deel van de route is niet gemarkeerd. Tracering 05 sep 2016
137 | 2 t/m 7 | 53 terug "Na de bocht naar rechts (...) over het viaduct." Weg vervolgen over ca. 900 m en daarna over het viaduct. Tracering 11 apr 2017
137 | 13 t/m 15 | 53 heen "Over viaduct (...) met de sloot aan de linkerhand." Over viaduct en bij Y-60024 rechtdoor de weg volgen over ca. 700 m. Tracering 11 apr 2017
137 | 2 | 53 heen Het op de kaart ingekleurde bos tussen Wedderveer en de Westerwoldse Aa is gekapt en de grond is omgezet naar landbouwgrond.Daarom vervalt de tekst: "(...) naar het bos." Tracering 11 apr 2017
139 | 4 t/m 6 | 54 terug "Einde pad voor water (...) klinkerweg." Op driesprong rechtdoor. Pad vervolgen en zijpaden negeren. U komt uit op een klinkerweg. Tracering 20 apr 2017
139 | 15 t/m 17 | 54 heen "Op de eerste driesprong (...) Vervolgens rechtsaf." Pad, met water aan de rechterhand, vervolgen. Zijpaden negeren en bij bordje van SBB rechtdoor. Tracering 20 apr 2017
141 | 13 t/m 16 | 55 terug "Op kruising rechtsaf over de camping (...) sloot en bosrand." Pad ruim 100 m volgen, daarna rechtsaf, asfaltweg. Bij einde weg komt u op een parkeerterrein. Parkeerterrein oversteken. Einde parkeerterrein linksaf, Sportweg. Op driesprong rechtdoor. En in de bocht linksaf over een graspad tussen sloot en bosrand. Tracering 20 apr 2017
141 | 4 t/m 8 | 55 heen "Op de asfaltweg rechtsaf (...) door een voetgangersluis." Op de asfaltweg, rechtsaf, Sportweg. Op driesprong links aanhouden. Na circa 100 m rechtsaf, parkeerterrein. Parkeerterrein oversteken en asfaltweg langs sportveld inslaan. Einde weg linksaf. Verderop door een voetgangerssluis. Tracering 20 apr 2017
151 | 5 | 59 heen Na het cursief gedrukte eindigend met "Ostfriesland Wanderweg" de hiernaast staande tekst toevoegen. Vanaf hier tot het eindpunt in Leer ( p.157) wordt de route gemarkeerd met een zwarte hoofdletter O. Tracering 04 nov 2016
157 | 2 | 62 terug Na het cursief gedrukte in regel 1 de hiernaast staande tekst toevoegen. Tot waar de Ostfriesland Wanderweg linksaf gaat ( p.151 terugtekst regel 5 en 6) wordt de route gemarkeerd met een zwarte letter O. Tracering 04 nov 2016
Steun ons