Henk van Geerenstein, medewerker uitgeverij en marketing

Henk van Geerenstein combineert uitgeverij en marketing bij Wandelnet 

Is er nog plek voor papieren wandelgidsen in dit digitale tijdperk?  
De grote verkoopaantallen van voor het digitale tijdperk halen we niet meer, maar er is zeker nog vraag naar kaarten en gidsen. De afgelopen jaren is er zelfs weer een stijgende lijn in onze verkoopaantallen, tegen de 15.000 exemplaren. Op dit moment vullen print en digitaal elkaar nog prima aan.

Wanneer krijgt een bestaande route een nieuw gids?   
Normaliter als de uitgave uitverkocht is. Voor de gidsen van een LAW route is er nog een promotieverplichting vanuit het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Is zo’n gids uitverkocht en valt de herdruk binnen die verplichting, dan volgt een nieuwe uitgave. Bij de gidsen van de Streekpaden ligt het wat genuanceerder. Soms zijn er partners of direct betrokkenen die willen meewerken aan het vernieuwen van de route en gids, zoals nu bij de Stelling van Amsterdam en het Waterliniepad. Als dat niet zo is, proberen we de kosten van drukken en vormgeving, redactie en fotografie te dekken door subsidies van gemeenten en marketingorganisaties, bijdragen van horeca en de inzet van vrijwilligers. Op deze manier konden we vorig jaar het Graafschapspad en het Zuiderzeepad weer uitgeven; een prestatie die grotendeels op het conto van de padwerkgroepen is te schrijven.

Wat is het verschil tussen een nieuwe uitgave, een herdruk en een herziene uitgave?
Een nieuwe uitgave is een nieuwe titel, dus de eerste druk. Een herdruk heeft betrekking op een titel die al eerder is uitgegeven, dus de 2e of 3e druk. Bij ons is een herdruk sowieso altijd herzien, omdat na de looptijd van de gids, er altijd wijzigingen zijn in tekst en cartografie.

Welke stappen zijn nodig voor het maken van een nieuwe wandelgids?
Eerst stellen we de nieuwe route vast, daarna wordt die beschreven. Dan kan de fotograaf aan het werk, bij voorkeur bij mooi weer en in een periode met veel groen. Daarna worden de achtergrondteksten gemaakt en de kijkpunten beschreven. Vervolgens benaderen we de horeca voor deelname aan Wandelaars Welkom en zorgen we voor de eindredactie van het cartografiegedeelte. Als alles klaar is, wordt de zgn. plank, de indeling van de gids, vastgesteld. De tekstbestanden gaan erin en de fotoposities worden bepaald. Als laatste gaat de vormgever aan de slag. Na goedkeuring van de proeven, gaat de gids naar de drukker. Daarna starten we de distributie en promotie.

Welke nieuwe wandelgidsen verschijnen er in 2018?
Streekpad nr. 20 Noardlike Fryske Wâlden, LAW 16 De Romeinse Limes en op de drempel van 2018/2019 LAW 17 Hollandse Waterlinies. Daarnaast staan er herdrukken van het Grote Rivierenpad en Nederlands Kustpad deel 2 op de rol.

In je functie staat ook “marketing”. Wat doe je dan precies?
Alle werkzaamheden die er op gericht zijn om de naamsbekendheid van Wandelnet te vergroten en de verkoop van onze diensten en producten te bevorderen.

Welke media zijn voor de marketing het belangrijkste?
Met stip op één onze website, met ca. 100.000 bezoekers per maand. Daaraan gekoppeld onze internetmarketing; E-mailmarketing (incl. Nieuwsbrief Lopende Zaken), Google Adwords campagnes, blogs en zoekmachineoptimalisatie, direct-marketing (postaal) en het zo veel mogelijk genereren van free-publicity, in goed Nederlands de gratis publiciteit in kranten en tijdschriften en websites.

Zijn er ook vrijwilligers betrokken bij de marketing? 
Ja, dat zijn onze onovertroffen bureaumedewerkers Willem van den Berg en Rob Rouwhorst. Maar eigenlijk kun je stellen dat alle vrijwilligers van de webredactie heel belangrijk zijn in het totale marketingplaatje van Wandelnet.

Welke marketingacties kunnen we dit jaar verwachten?
Op onze mediakalender voor 2018 staan ca. 100 activiteiten. Daar zijn onze Nieuwsbrieven, diverse donateursacties, de Fiets- en Wandelbeurs, Wandel naar je Werk dag en de presentaties van de nieuwe routes en gidsen.

Wat is in jouw functie de grootste uitdaging voor 2018?
Los van de financiële targets die er ontegenzeglijk liggen, hoop ik ook dit jaar weer mijn steentje bij te dragen om samen met collega’s en vrijwilligers, de positie van Wandelnet binnen (wandelend) Nederland te versterken.

Britta Schmidt

Steun ons