Het jaar van vrijwilliger Bert Boetes

Bert BoetesMeer bewegen, meer wandelen en dus meer wandelpaden. Dat is de boodschap van Bert Boetes, beleidsvrijwilliger en padcoördinator van het Zuiderzeepad.

Een stap vooruit

Voor Bert was het een druk jaar. De initiatiefnota ‘Een stap vooruit’ werd behandeld in de Tweede Kamer. De nota bevat voorstellen voor de uitbouw en betere benutting van het wandel- en fietsnetwerk. ‘Ik was als beleidsvrijwilliger vooral betrokken bij de lobby vooraf- gaand aan de behandeling,’ vertelt Bert. ’We hebben woordvoerders aangeschreven, met Kamerleden gesproken en met ze gewandeld. Vooral dat laatste helpt enorm. Zo hebben we bij Amersfoort langs de A28 gelopen om te laten dat het mogelijk was om de snelweg via een bestaande waterdoorgang te kruisen.'

Jaar van de Ruimte

Het afgelopen jaar was ook het ‘Jaar van de Ruimte’, de opmaat voor de Nationale Omgevingsvisie. In die visie zullen de plannen voor de toekomstige inrichting van Nederland staan. Bert: ‘In de discussie wijs ik op het belang van bewegen, op het belang van wandelen en op het belang van de wandelpaden die daarvoor nodig zijn. Overigens samen met vrijwilliger Erik Kool, die veel werk heeft verzet’. Door de inbreng van Wandelnet vermeldt het slotmanifest nu dat ‘plannen rekening moeten houden met het netwerk van wandel- en fietspaden.’ Bert vindt het een mooi resultaat. ‘Het is een klein maar erg belangrijk zinnetje. De Nationale Omgevingsvisie zal richtinggevend zijn voor de provinciale omgevingsvisies en die is weer leidend voor de gemeentelijke omgevingsvisies. Zo moeten alle ruimtelijke plannen er dus rekening mee houden.’

Zuiderzeepad

En dan is er nog het Zuiderzeepad. ‘Ook op dit front heb ik goed nieuws,’ meldt Bert blij. ‘In het najaar komt er een nieuwe gids uit, met een vernieuwde route. Harderwijk wordt opgenomen en we gaan over de Afsluitdijk! We verkennen de paden en benaderen de grondeigenaren.’ Ook in het komende jaar is er dus weer genoeg te doen. Veel succes Bert!

Steun ons