Hoe vrijwilligers opkomen voor de wandelbelangen in Gelderland

Al zo'n 10 jaar maken in Gelderland verschillende vrijwilligers zich sterk voor het wandelbelang. Het WandelOverleg Gelderland, kortweg WOG, bestaat uit zeven heren en vergadert ongeveer 10 keer per jaar.

onderwerpen

De agenda-onderwerpen zijn heel divers. Soms vraagt de provincie Gelderland advies bij de opwaardering van autowegen. Dan maken de vrijwilligers analyses van wegvakken en kijken vooral naar de oversteken die belangrijk zijn voor wandelaars. Vaak ook zijn de leden van het WOG klankbord, zoals bijvoorbeeld bij de gebiedsontwikkeling in Park Lingezegen (het gebied tussen Arnhem en Nijmegen). Maar ook bij beleidsontwikkeling brengen de vrijwilligers hun kennis in: voor gemeenten, provincie en waterschappen. Gelukkig wonen alle WOG-gers in Gelderland en zijn dus uitstekend op de hoogte van wat er speelt en waar belangrijke wandelmogelijkheden zijn in hun regio.

andere provincies

Ook in Zuid-Holland en Noord-Holland zijn vrijwilligersteam actief voor de belangenbehartiging. Wandelnet streeft naar een vrijwilligersstructuur waarbij voor iedere provincie tenminste één belangenbehartiger de schakel is tussen landelijk beleid en datgene wat in een provincie gebeurt.

Steun ons