Ik mis de wandelaar - dag van de duurzaamheid

13 oktober 2015

Vorige week vrijdag was het de Dag van de Duurzaamheid. Met toekomstvraagstukken ten aanzien van bijvoorbeeld voedsel, energie en vervoer.

Mobiliteit

Grote vraagstukken vragen om grote oplossingen. Bij het doel de CO2-uitstoot te verminderen, spelen alternatieve vormen van vervoer, kortere afstanden en elektrische auto's natuurlijk een rol. Maar weinig hoor je over de meest duurzame vorm van verplaatsen: lopen.

Fiets

Een heel ietsiepietsie besef gaat er komen bij de 'fiets', ook een heel duurzame vervoersvorm natuurlijk. De aandacht voor 'fiets' is de afgelopen jaren toegenomen en onder invloed van de elektrische fiets is dat een serieuze factor van betekenis geworden. Met name de vergrote actieradius maakt dat het een serieus alternatief voor de auto wordt op de relatief korte afstanden.

Active modes

In het MIRT (Meerjaren Investering Ruimte en Transport) van de Rijksoverheid staat dit jaar voor het eerst een hoofdstuk over zogenaamde 'actieve modes', naast de traditionele automobiliteit. Het woord 'fiets' heeft in dit hoofdstuk behoorlijk de overhand. En dat is prima, maar onterecht vind ik dat er nauwelijks met een woord gerept wordt over lopen of voetgangers.

Belang van lopen

Maar liefst 18% van alle verplaatsingen vindt te voet plaats. Van de 60,32 minuten verplaatsing per dag, is 9,22 minuten lopen. En tuurlijk; feit blijft dat de actieradius relatief klein is. Maar vrijwel altijd speelt lopen een rol in de totale mobiliteitsketen. Maar nauwelijks wordt hier door beleidsmakers op welk overheidsniveau dan ook specifiek op ingespeeld.

Onterecht, want lopen verdient meer!

Ankie

Reacties op deze blog:

Inloggen of registreren (gratis) is nodig om een reactie of bericht te kunnen plaatsen.

Er zijn nog geen forumberichten over dit onderwerp.

Steun ons