Interview Joep Naber: blij met vrijwilligersnieuwsbrief

Joep Naber is directeur van Wandelnet. Hij is blij met de vrijwilligersnieuwsbrief. Want zonder al die vrijwilligers kan Wandelnet niet.

Hij is blij met de vrijwilligersnieuwsbrief. Want zonder al die vrijwilligers kan Wandelnet niet. Aan het woord is Joep Naber, directeur van Wandelnet.

Joep, waarom is de vrijwilligersnieuwsbrief belangrijk?
Allereerst wil ik zeggen dat het fantastisch is dat hij er is. Elke vrijwilliger werkt nu aan een bepaald pad of aan een bepaald dossier of helpt bij de promotie. Maar vaak weten al die mensen niet van elkaar wat ze doen of hoe ze het doen. En dat is wel erg belangrijk, daar kun je van leren. Ik zie de deze nieuwe vrijwilligersnieuwsbrief als een soort etalage, waarin je elkaars producten, elkaar werk kunt zien. Een plek waar vrijwilligers onderling informatie uit kunnen wisselen. Ik vind het ook belangrijk dat het een nieuwsbrief is voor en ook door vrijwilligers. De thema ’s moeten niet door het kantoor in Amersfoort worden bepaald maar door de vrijwilligers van de redactie. En ik hoop dan ook dat hij echt goed gelezen gaat  worden.

Blijft Wandelnet groeien in aantal vrijwilligers?
Er zijn nu ongeveer zevenhonderd vrijwilligers. En dat aantal zal, verwacht  ik, niet meer zoveel stijgen. Het is de komende tijd veel belangijker om de vrijwilligers die er zijn, zo goed mogelijk te ondersteunen. We moeten als organisatie de mensen goed op weg helpen zodat ze weten wat hun opdracht is. Daarom is het ook zo belangrijk dat we onderling informatie uitwisselen. Dat doen we altijd al op de landelijke vrijwilligersbijeenkomsten. Daar komen vaak bepaalde thema’s aan de orde. En ik ga nu zelf ook op bezoek in de provincies. Om met de belangenbehartigers en andere betrokkenen daar informatie uit te wisselen en om te bepalen hoe we samen kunnen optrekken. Ik ben al in Zeeland, Flevoland  en Groningen  geweest. De andere provincies staan nog op het programma. En dan is er nu natuurlijk de nieuwsbrief. 

Op de vrijwilligersdag is gesproken over de samenwerking met de KWBN. Hoe staat het daarmee?
Het is nu even stil maar dat gaat zeker door, want het is erg belangrijk dat we in de toekomst samenwerken om samen de zaak van het wandelen voor het voetlicht te krijgen. Maar de KWBN is een nieuwe organisatie die is ontstaan uit een fusie tussen de NWB en KNBLO. En die nieuwe club heeft nog even wat extra tijd nodig om hun nieuwe structuur goed helder te krijgen voordat ze met ons verder praten. Maar Wandelnet heeft ondertussen niet stil gezeten: we hebben gezorgd dat we onze zaakjes goed op orde hebben zowel juridische als financieel. We kunnen snel schakelen.

Van welke nieuwe Wandelnet activiteiten gaan we als vrijwilliger de komende tijd nog horen?
Er staat veel op het programma. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe route, de Limes: een route over de oude Romeinse grens. Dan werken we mee aan de Liberation Route, een internationale route vanuit Normandië, via België en Nederland naar Duitsland. Het project Stad te Voet wordt verder ontwikkeld. Utrecht te Voet bestaat al, Apeldoorn en Park Lingezegen (tussen Arnhem en Nijmegen) zijn in ontwikkeling. En de website krijgt een Engels en Duitstalig deel, dat is echt een lang gekoesterde wens van mij. Bij al deze projecten zijn veel vrijwilligers actief. Geweldig!

Steun ons