Johan Vellinga en Broer Adema trots op hun Elfstedenpad

Johan Vellinga en Broer Adema zijn de ontwerpers van het nieuwe Elfstedenpad

Speciale dank voor hun werk 
Tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van de opening van het Elfstedenpad in de Elftedenhal in Leeuwarden werd uitgelegd hoe de route tot stand kwam en kregen de toehoorders achtergrondinformatie van de elf steden die het Elfstedenpad aandoet. De bedenkers en ontwerpers van het Elfstedenpad, Johan Vellinga en Broer Adema, werden door Joep Naber speciaal bedankt voor hun werk. De route is 296 kilometer lang maar Johan en Broer hebben zeker meer dan 1000 km gelopen voordat alles rond was.  Ze moesten overleggen met instanties, alternatieven bedenken voor moeilijke passages en inventariseren waar de mooiste route zou komen liggen. Maar het resultaat mag er zijn: een pad die de elf steden verbindt langs weiland en water maar ook door het coulissenlandschap van de Fryske Wâlden en de heuvels en bossen van het Gaasterland.

Eerste stappen op het pad
De in grote getale aanwezigen, bezoekers, vrijwilligers en pers, vertrokken per bus naar Ritzumazijl vanwaar ze gezamenlijk naar de Elfstedenhal wandelden.  In de verte de skyline van Leeuwarden, wandelt de groep langs het Syster Rak en Biskops Rak onder een bewolkte lucht naar de 11Stedenhal. Johan en Broer genieten, praten over de route en beantwoorden vragen van de wandelaars. 'Het kerkje van Woudsend wilde we per se in de route opnemen.' 'En het brugje bij Barthlehiem kun je alleen maar benaderen, de route loopt er niet langs omdat de landeigenaar geen toestemming gaf.' 

Informatiebord
Nadat het bord officieel is onthuld door de gedeputeerde van de Provincie Friesland, Michiel Schrier, poseren de twee mannen voor het informatiebord. Het bord markeert  het officiële startpunt van het Elfstedenpad. Johan en Broer mogen trots zijn op hun werk. Ze maakten gebruik van voormalige jaagpaden en kerkenpaden, van eeuwenoude grasdijken en hebben zo de Friese steden aan elkaar geregen: de wandeltocht der wandeltochten.

Johan Vellinga en Broer Adema trots op hun Elfstedenpad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Broer Adema en Johan Vellinga bij het onthulde bord van het Elfstedenpad, bij de Elfstedenhal in Leeuwarden

Henrie van Zoggel

Steun ons