Juryrapport bijdrage Verkeerskundecongres

9 november 2012

Tijdens het Nationaal Verkeerskundecongres gaf Wandelnet, mede namens het Fietsplatform en de Hippische Sportfederatie, een presentatie met als titel 'ons wegenstelsel; verbinding & barrière'. Van de 75 presentaties zijn 4 bijdragen genomineerd voor de beste bijdrage.

Het juryrapport zegt over onze bijdrage:

Het onderwerp is niet nieuw, maar de hernieuwde aandacht is wel terecht. Verkeerskundigen kijken bij doorstroming en verbinden vaak alleen in de lengte van de weg. Deze auteurs kijken ook naar de dwarsrichting: en dat is ook nodig. Heldere presentatie van belang versus de kosten(afweging).  Zeer praktische bijdrage. Duidelijk verwoord aan de hand van concrete voorbeelden en daardoor zeer toegankelijk. Geeft inzicht in de problematiek maar ook duidelijke oplossingsrichtingen. Lof voor de zeer evenwichtige behandeling van het conflict tussen snelverkeer en langzaam verkeer.

De presentatie van Goudappel Coffeng (De meerwaarde van dynamisch rekenen) heeft de eerste prijs als beste bijdrage gewonnen.

Lees hier onze bijdrage 'ons wegenstelsel; verbinding & barrière' aan het Verkeerskundecongres.

Steun ons