Kamer wil Een Stap Vooruit met wandelen en fietsen

20 januari 2015

Gisteren werd in de Tweede Kamer de initiatiefnota ‘Een Stap Vooruit’ van CDA, SP en PvdA behandeld. De nota omvat 39 voorstellen voor de uitbouw en betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk. Minister Schultz van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) was aanwezig om haar reactie te geven.

Een Stap Vooruit voor Wandelnet en FietsplatformWandelnet en Fietsplatform zijn blij dat het onderwerp nu breed wordt geagendeerd op rijksniveau. Belangrijke winst is de toezegging van de minister om barrièrewerking door autowegen en spoorlijnen tegen te gaan.

Adviserende rol

Minister Schultz ziet een adviserende rol van belangenorganisaties voor zich, om al in een vroeg stadium van infrastructurele plannen mee te denken over de recreatieve belangen. Verder wordt bij deze plannen de richtlijn met betrekking tot maximale maaswijdte toegepast. Deze bepaalt dat de afstand tussen twee oversteken maximaal 500 tot 1500 m mag zijn. En tot slot vindt de minister dat Rijkswaterstaat en ProRail moeten zorgen voor compensatie als wandel- en fietspaden in het gedrang komen door een nieuwe weg.

Wandelen over onverharde paden

Farshad Bashir (SP) stelde hierbij een concreet knelpunt in Overijssel aan de orde. Bij de opwaardering van de provinciale weg N35 op de Sallandse Heuvelrug worden fiets- en wandelpaden (waaronder het Pieterpad) geblokkeerd. De minister heeft aangegeven dat zij daarover binnen 6 weken zal rapporteren. Barbara Visser (VVD) pleitte tijdens het overleg voor het medegebruik van ecoducten door wandelaars en fietsers. Lutz Jacobi (PvdA) vroeg expliciet de aandacht voor het wandelen over onverharde paden en een uniforme en structurele regeling voor particuliere eigenaren die hun grond open willen stellen.

Nota uitgangspunt rijksbeleid

Martijn van Helvert (CDA) diende - mede namens SP en PvdA - een motie in om de initiatiefnota tot uitgangspunt van rijksbeleid te kiezen. Daarbij vroeg hij de ministers bij IenM en EZ om de intenties die achter deze nota zitten serieus te nemen. Wandelnet en Fietsplatform hopen dat die motie op brede steun mag rekenen.

V.l.n.r.: Paulus Jansen (SP), Eric Smaling (SP), Ankie van Dijk (Wandelnet), Duco Hoogland (PvdA), Sander de Rouwe (CDA), Eric Nijland (Fietsplatform) en Wim Bot (Fietsersbond)

Steun ons