Kedeng, kedeng…

Samenwerking ProRailTijdens een wandeltocht komt u ze regelmatig tegen: spoorwegovergangen. Door deze overwegen zijn we in staat spoorlijnen op een veilige manier over te steken en blijven (natuur)gebieden toegankelijk voor een heerlijke wandeltocht.


Wandelnet wil zoveel mogelijk wandelverbindingen behouden. Samen met ProRail, verantwoordelijk voor het spoorwegnet in Nederland, en andere recreatieve belangenorganisaties (ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform en NOC*NSF) bekijken we per overweg wat het recreatief belang is. Is dit belang groot, dan zetten we ons in om de overweg open te houden.

Hoe gaan we te werk?

In maart heeft ProRail de Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie (ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NOC*NSF en Wandelnet) een lijst gestuurd met daarop alle openbaar toegankelijke Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s). In totaal 123 stuks. Bij elke overweg bekijkt de Adviesgroep wat het recreatief belang is. Het in kaart brengen hiervan kost erg veel tijd. “We gaan nauwkeurig te werk. In heel het land zetten lokale en provinciale vrijwilligers zich in om het recreatief belang in kaart te brengen. Ze kijken daarvoor naar de aantrekkelijkheid en veiligheid van de infrastructuur, de samenhang en functie van het netwerk en of er alternatieve mogelijkheden aanwezig zijn. Allemaal vanuit het perspectief van de recreant”, aldus Merit Snoeijer, medewerker belangenbehartiging bij Wandelnet. Inmiddels is het rapport bijna klaar.

Voorbeeld oplossing ProRailCreatieve oplossingen

De volgende stap is om samen met ProRail te bekijken welke overwegen open kunnen blijven en bij welke overwegen we mee kunnen denken over oplossingen. Merit: “De meest voor de hand liggende oplossing is er onderdoor of eroverheen. Maar er zijn ook creatievere oplossingen te bedenken. Bijvoorbeeld om samen met het water, door middel van een loopplank, het spoor onderdoor te gaan.”

Goede samenwerking met ProRail

Als de inventarisatie helemaal klaar is, gaat ProRail deze gebruiken tijdens gesprekken met (lokale) overheden. Zo is een gemeente al vroeg in het proces op de hoogte van de recreatieve belangen die spelen rondom een overweg. Mochten er dan toch plannen zijn om een overweg te sluiten, dan wordt de Adviesgroep altijd nog ingeschakeld voor een definitief advies. “De Adviesgroep blijft tot op het laatste moment betrokken bij de wijzigingen die plaatsvinden op spoorwegovergangen. We zijn blij op deze manier een goede samenwerking met ProRail te hebben gevonden. We hopen dat we met het in kaart brengen van het recreatief belang van álle openbare NABO’s een bijdrage hebben kunnen leveren aan het proces.”

Foto: voorbeeld loopplank onder het spoor

Steun ons