Kennisbank voor veilige en aantrekkelijke wandelinfrastructuur

8 december 2016

Wandelen kan bijna overal in Nederland, maar soms loop je letterlijk tegen iets aan. Dit kan een snelweg zijn of een spoorlijn, een sloot of een industrieterrein, een hek of een omheind gebied. We noemen dit barrières.

Al ruim 35 jaar zet Wandelnet zich in om oplossingen te bedenken voor deze barrières voor wandelaars. De ene keer gaat dat heel gemakkelijk, de andere keer is het een lang en moeizaam proces. Eén ding is zeker: wanneer beleidsmakers, planners, ruimtelijk adviseurs en ontwerpers op de hoogte zijn van alle oplossingen en mogelijkheden rondom barrières, dan kunnen we blijven wandelen. 

Uitnodiging voor gesprek

Wandelnet werkt daarom aan een kennisbank die zij wil aanbieden aan de ruimtemakers en -ontwerpers van Nederland. In de kennisbank zijn kansen en oplossingen opgenomen rondom barrières voor langzaam verkeer. Deze kennisbank betreft zowel een dienst als een product. Naast een naslagwerk is het een uitnodiging om met ons in gesprek te treden, wanneer er nieuwe ruimtelijke plannen worden gemaakt en gebieden of infrastructuren worden ontworpen. We denken graag mee in oplossingen.

Recreatief belang meenemen in planfase

Wandelnet wil middels de kennisbank de urgentie benadrukken dat de belangen van recreanten al in de planfase van infrastructurele projecten worden meegenomen. Hierbij is de toekomstwens van Wandelnet dat er een integrale aanpak bij plannenmakers de standaard wordt. Wanneer de wandelinfrastructuur integraal in plannen mee wordt genomen, zal minder van het fijnmazige netwerk, dat voor de wandelaars van essentieel belang is, verdwijnen.

Wikipedia voor ontwerpers

“Door het gebruik van de kennisbank in de planfase van een nieuw infrastructureel project weten planners zeker dat zij geen wandelbelangen over het hoofd zien. Hierdoor worden plannen 1) completer, 2) lopen planningen minder vertraging op en 3) blijven gemakkelijker binnen budget. Zo wordt alle kennis die we in de afgelopen 35 jaar hebben opgedaan gedeeld als creative common. Een soort Wikipedia voor de ontwerpers van het Nederland van de Toekomst!” aldus Merit Snoeijer, belangenbehartiger barrièrewerking bij Wandelnet.

Overzichtelijke informatie

In de kennisbank kan de gebruiker zelf aangeven wie hij is en waar hij naar op zoek is. Zo kan hij bijvoorbeeld kiezen uit regio, spoor/weg, type barrière, route, type oplossing enzovoorts. Door te selecteren op type informatie, krijgt de gebruiker alleen de informatie te zien die voor hem of haar relevant is. Zo is de kennisbank makkelijk in gebruik en overzichtelijk. Iemand die werkt aan het opwaarderen van wegen kan zo middels het selecteren van de juiste instellingen bijvoorbeeld referentieprojecten raadplegen om zo inspiratie op te doen en betere plannen te ontwikkelen die rekening houden met de dwarsverbindingen voor wandelaars. 

Planning

Komende tijd werkt Wandelnet aan het afronden van de kennisbank. Heb je vragen, opmerkingen of heb je tips voor ons over wat er zeker niet mag missen in de kennisbank? Neem dan contact op met Merit Snoeijer via msnoeijer@wandelnet.nl

Screenshot van de kennisbank (NB: de kennisbank is nog niet te gebruiken):

Kennisbank Wandelnet

Steun ons