KWBN en vrijwilligers

Wandelnet en de KWBN

Wandelnet en de KWBN: bij beide organisaties draait het om wandelen en werken met heel veevrijwilligers. Er zijn overeenkomsten maar ook verschillen De Vrijwilligersnieuwsbrief reisde naar Nijmegen en sprak met Roel de Krijger, manager klantenservice van de KWBN.

In januari hadden beide organisaties samen een vrijwilligersdag. Hoe hebben jullie dat beleefd?
Voor de vrijwilligers van beide kanten was het een fantastische dag was. Op een machtige locatie, met een geweldige uitstraling. Super mooi. Er was een inhoudelijk programma dat zeer goed aansloot bij de vrijwilligers van Wandelnet en ook bij een deel van de vrijwilligers van KWBN. Mensen konden in een mooie sfeer met elkaar aan de slag, met elkaar kunnen praten en op vele fronten een hele hoop opsteken.

Ik vind het belangrijkvan zo’n dag dat je een moment creëert dat je al die vrijwilligers in het zonnetje zet en de waardering geeft voor alles dat ze belangenloos doen. Meer dan een dankjewel, het is echt een diepe buiging voor al die mensen. Want zonder al deze mensen zijn onze organisatie de knip voor de neus niet waard.

Is het voor herhaling vatbaar? 
Dat vind ik een lastige vraag. Als je kijkt naar de overlap, dan zit die vooral op het terrein van het ontwikkelen en onderhouden van routes, het markeren en alles wat daar omheen hangt. Als ik kijk naar een ander deel van onze organisatieonze 1100 aangesloten lidorganisatiesiets dat Wandelnet niet kent, dan is het daar minder passend en ligt een herhaling van deze bijeenkomst op dat vlak minder voor de hand.

Hoeveel vrijwilligers telt de KWBN?
Als je naar het totaal kijkt, inclusief mensen die actief zijn in de aangesloten verenigingen dan heb je het ovetienduizenden. Kijk je puur kijkt naar wie actief is voor de KWBN zelf, dan praat je over 150-200 mensen: de Ledenraad, het Bondsbestuurde diverse commissies en zes regiobesturen, elk weer met hun eigen ondersteuning. Het verschil is dat bij Wandelnet mensen veel meer in het veld bezig zijn, met wandelroutes en met belangenbehartiging. Bij KWBN zit het veel meer in ondersteuning van organisaties en het verbinden van organisaties. Daarbij spelen de vrijwilligers in de regio een sleutelrol

Wat zijn de onderlinge raakvlakken, waar komen vrijwilligers elkaar tegen komen?  
Die zitten hoofdzakelijk in het markeren en het  beheer en onderhoud van routes, wellicht ook in het zorgen dat we een in Nederland een routenetwerk hebben dat overal goed op elkaar aansluit eop het terrein van de belangenbehartiging. Zowel KWBN als Wandelnet willen dat wandelaars overal en met zo weinig mogelijk obstakels kunnen wandelen. Daar kun je je belangenbehartiging op richten. De KWBN doet dat wel iets aan maar niet op de schaal zoals Wandelnet dat doet. Bij de KWBN gaat het soms ook om wat andere vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van evenementen en tochten. In de toekomst is het niet ondenkbaar dat we op een aantal dossiers samen optrekken, dat gebeurt al in Brabant en Zeeland. Maar afzonderlijk optreden is ook mogelijk.

Hoe informeert de KWBN de vrijwilligersVerandert er iets door de toekomstige samenwerking met de KWBN?  
We hebben een maandelijkse nieuwsbrief voor aangesloten organisatieseen nieuwsbrief voor Bondsfunctionarissen en natuurlijk onze de websites KWBN.nl (inclusief regiowebsites en Wandel.nl. We hebben ook de Wandelacademie, waarin we opleiding en scholing bieden voor iedereen die bestuurlijk en organisatorisch actief is (binnen lidorganisaties of de organisatie KWBN) en voor mensen die de opleiding tot wandelbegeleider en -trainer willen volgenWe zijn nu bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van een zogenaamd calamiteitenplan dat alle organisatie kunnen gebruiken om zo het bewustzijn rond veiligheid van grote evenementen te vergroten.

Een belangrijke beweging die we nu maken is dat we als bond vooral een stap voorwaarts maken in de richting van onze lidorganisaties. KWBN moet meer zichtbaar zijn . We moeten signalen en behoeften ophalen en dat vertalen naar passende dienstverlening. Zodat de lidorganisaties weten wat ze aan KWBN hebben. Dat doen we met een uitvoeringsorganisatie waarbij vrijwilligers in de regio en professionals van het bureau meer en meer samen optrekken. De herkenbaarheid van KWBN begint immers daar.  

Een fusie zit er op dit moment niet in, hoe ziet de toekomst van de KWBN er uit?
De KWBN is bezig met een grote ommezwaaieen omslag van een ledenorganisatie naar een meer hybride modelDat wil zeggen dat we ons aan de ene kant richten op dienstverlening aan onze leden: lidorganisaties, verenigings- en individuele leden en tegelijkertijd producten en diensten ontwikkelen voor de ongebonden wandelaar, de consument. We bouwen momenteel onze wandel community Wandel.nl: een platform voor iedereen die op welke manier dan ook een passie heeft voor wandelen. Daar vinden wandelaars alle denkbare wandelgerelateerde informatie. Bijvoorbeeld over alle evenementen die onze lidorganisaties organiseren. Maar ook over routes, wandeluitrusting en gezondheid. In de komende jaren werken we hard aan productontwikkeling en proberen we dat waar mogelijk samen te doen met partners die met ons geloven dat wandelen je op alle fronten vooruithelpt. We staan voor de prachtige uitdaging om honderdduizenden wandelaars aan ons te binden. En we hebben de sterke overtuiging dat ons dat gaat lukken. 

Britta Schmidt

Steun ons