Landelijke Routenetwerkmiddag 2013

6 juni 2013

Op 6 juni organiseerden Wandelnet en Fietsplatform voor het eerst samen een landelijke 'routenetwerkmiddag'. Ruim 50 netwerkbeheerders van regionale netwerken en andere betrokkenen kwamen om ervaringen en kennis met elkaar te delen.

Regionale routenetwerken

Bij de inleiding werd ingegaan op de samenhang tussen het nationale netwerk (van Lange-Afstand-Wandelpaden en Landelijke Fietsroutes) en het regionale netwerk van knooppunten. Het belang van synchronisatie en onderhoud werd daarbij onderstreept. De meeste aanwezigen houden zich zowel met fietsen als wandelen bezig, waardoor interessante parallellen konden worden gemaakt. Een gezamenlijke routedatabank, een landelijk digitaal meldpunt en twee landelijke routeportals zijn daar mooie voorbeelden van.

Streefbeeld

De Landelijke Kerngroep Wandelnetwerken, bestaande uit netwerk-experts, heeft een streefbeeld voor de toekomst van wandelnetwerken ontwikkeld. Uit het eerdere onderzoek 'Wandelnetwerken in beeld' kwam de conclusie dat de diversiteit in wandelnetwerken in Nederland enorm is. Het streefbeeld geeft de visie weer voor de komende jaren.

Steun ons