LAW’s en Streekpaden digitaal te bekijken via PDOK

4 december 2012

Alle Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW’s) en Streekpaden zijn, samen met gegevens over fietsroutes opgenomen in een landelijke routedatabank beheerd door Wandelnet en het Fietsplatform. Vanuit deze routedatabank leveren we twee keer per jaar de routes voor beleidsdoeleinden aan Rijk en provincies en op verzoek aan andere organisaties. Sinds eind november staan de routes ook op PDOK, Publieke Dienstverlening op de Kaart.

PDOK is een samenwerking tussen een aantal ministeries, Rijkswaterstaat en het Kadaster. Zij realiseren een centrale voorziening die de uitwisseling van digitale locatiegegevens van de overheid regelt. De kaartgegevens kunnen via het Nationaal Georegister van PDOK worden ingezien. Voordeel daarvan is dat overheden deze routes gemakkelijk kunnen vinden en kunnen meenemen bij planvorming. Zijn er bijvoorbeeld plannen om een weg op te waarderen of enkele overgangen te verwijderen, dan kunnen zij eenvoudig bekijken welke recreatieve fiets- en wandelroutes daar gevolgen van zullen ondervinden.

Data te bekijken, niet te downloaden

Via PDOK zijn de routes te bekijken, maar niet te downloaden. Is het inzien van bestanden niet voldoende, dan kan Wandelnet vanuit de routedatabank een bestand met de benodigde data opsturen. Op www.wandelnet.nl zijn wel de trajecten van alle routes te downloaden.
PDOK zal regelmatig een update vanuit de landelijke routedatabank ontvangen; zo blijft ook bij PDOK het bestand actueel.

Instructie gebruik Nationaal Georegister PDOK

Wilt u de kaart bij de PDOK bekijken, download dan hier de instructie voordat u naar de kaartapplicatie van PDOK gaat.

De kaartapplicatie bereikt u via www.nationaalgeoregister.nl.

Steun ons