Lopen in de Omgevingsvisie

10 september 2015

Lopen in de Omgevingsvisie

Op 11 september organiseren Rijkswaterstaat en Wandelnet de inspiratiebijeenkomst ‘Lopen in de Omgevingsvisie’. Het doel van deze bijeenkomst is lopen en (recreatief) wandelen op de agenda te krijgen van de Nationale Omgevingsvisie. In deze omgevingsvisie, die in 2018 verschijnt, komen plannen van de verschillende ministeries over de fysieke leefomgeving samen.

Jaar van de Ruimte

2015 is door de overheid uitgeroepen tot Jaar van de Ruimte. In dit jaar wordt veel nagedacht over de richting waarin ons land zich moet ontwikkelen om aan de eisen van de 21ste eeuw te kunnen voldoen. Ook Wandelnet, de organisatie voor wandelend Nederland, draagt graag een steentje bij. Samen met Rijkswaterstaat organiseren we een bijeenkomst met vragen als: welke kansen biedt de ruimtelijke ontwikkeling om de bevolking tot meer bewegen te stimuleren? En welke kansen liggen er om het uitgebreide netwerk van vaak eeuwenoude wandel- en looproutes in ons land te behouden en te verbeteren?

Samenhangende netwerken

Op de bijeenkomst zijn op uitnodiging van Rijkswaterstaat en Wandelnet onder andere Staatsbosbeheer, de ANWB, de ministeries VWS, EZ en IenM, Landschapsbeheer, Friesland Zorgverzekeraar, RIVM en namens de provincies het IPO (Interprovinciaal Overleg) aanwezig. Met elkaar werken we aan samenhangende netwerken (snelwegen, regionale en lokale wegen, wandelpaden, voetpaden) en zetten we onze lobbykracht in om te komen tot een integraal landelijk beleid op omgeving en infrastructuur voor zowel snel als langzaam verkeer.

Lees voor meer informatie over dit onderwerp het infoblad Ruimte voor lopen

Steun ons