Lopen in de Omgevingsvisie

15 september 2015

Nationale OmgevingsvisieVrijdag 11 september kwamen zo’n 30 vertegenwoordigers van organisaties die met wandelen/lopen te maken hebben in Nijverdal bijeen bij het Bezoekerscentrum Sallandse Heuvelrug van Staatsbosbeheer. Doel van de middag was om ideeën te verzamelen hoe ‘lopen’ het beste in de Nationale Omgevingsvisie verwoord kan worden.

In deze omgevingsvisie, die in 2018 verschijnt, komen plannen van de verschillende ministeries over de fysieke leefomgeving samen.

Belang van lopen

De inleidingen van onder andere Staatsbosbeheer (Thijsen), Wandelnet (Naber), ANWB (de Bakker), Rijkswaterstaat (Vrugt) en De Friesland Zorgverzekeraar (Brookman) gaven inspiratie aan de daar op volgende discussie. Het belang van wandelen werd onderstreept vanuit de invalshoeken gezondheid, natuurbeleving, actieve mobiliteit, economie en sport. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland ruim 10 miljoen mensen regelmatig wandelen en daarbij 1,8 miljard euro besteden.

Nationale Omgevingsvisie

Oproep is om in de Nationale Omgevingsvisie ‘lopen’ een volwaardige plek te geven. Belangrijk is dat er een fijnmazige en uitnodigende infrastructuur voor wandelen bestaat, zodat alle gebruikers een fatsoenlijke wandeling kunnen maken. Expliciet wordt daarbij aandacht gevraagd voor lopen in de stad en het uitloopgebied naar buiten de stad.

Samenwerken

Hartekreet tijdens de bijeenkomst is om integraal te denken bij het onderwerp ‘lopen’. De aanwezige partijen hebben aangegeven om daarbij ook hun eigen rol te bezien: onder andere IPO, ministeries VWS, EZ en IenM, KWBN, LandschappenNL, Staatsbosbeheer, ANWB, CROW. Rijkswaterstaat en Wandelnet hebben de intentie uitgesproken ook na deze bijeenkomst verder samen te werken.

Pieterpad

PieterpadVoorafgaand aan de bijeenkomst hebben de deelnemers nog een stukje Pieterpad gelopen. Maarten Goorhuis, voorzitter van de Stichting Pieterpad, refereerde aan de canon van de ruimtelijke ordening een aantal jaren geleden. Daarbij werd het Pieterpad (als symbool van de landelijke routenetwerken) verkozen tot hét icoon van de ruimtelijke ordening in Nederland.

Jaar van de Ruimte

Het jaar 2015 is uitgeroepen tot het Jaar van de Ruimte. De rijksoverheid denkt met diverse partijen over de toekomst van de ruimtelijke ordening in Nederland. Het Jaar van de Ruimte moet uitmonden in een manifest, dat de input zal vormen voor een nieuwe Nationale Omgevingsvisie. Wandelnet vindt dat de kwaliteit van infrastructuur, omgeving en voorzieningen voor voetgangers ten minste evenveel aandacht moet krijgen als die voor het wegverkeer.

Wiemaaktnederland.nl

Iedereen in Nederland wordt opgeroepen ook een bijdrage te leveren aan het manifest voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in Nederland: www.wiemaaktnederland.nl. We stellen het op prijs als u ook hier een oproep of idee wilt plaatsen om wandelen in Nederland de plaats te geven die het verdient.

Steun ons