Meecentralisatie ipv decentralisatie!

13 januari 2015

Oké, toegegeven, 'mee-centralisatie' is een beetje een gek woord. Maar niet zomaar een verzinsel!

Decentralisatie

De-centralisatie betekent letterlijk ont-centraliseren. Het komt er op neer dat je dingen niet meer centraal regelt, maar dat -waar het bijvoorbeeld rijkstaken betreft- de provincies dat zelf moeten regelen. Of vergelijk het met de zorg waar in plaats van het rijk de gemeenten nu verantwoordelijk voor zijn.

Landelijke routenetwerken

Zo geschiedde ook bij de landelijke routenetwerken. Die werden 'gedecentraliseerd' of zoals Kamerlid Paulus Jansen (SP) stelde 'over de schutting gegooid'. Er was een tijd dat rijk en provincies zich samen verantwoordelijk voelden, maar met de 'decentralisatie' van routenetwerken 'moesten we niet meer bij het ministerie zijn'. (nog even los van de vraag: 'welk' ministerie dan precies...)

Landelijke taken

Toch gek. Want wandelen draagt zo'n beetje bij aan alle rijksdoelen. Bovendien is een landelijk routenetwerk per definitie landelijk, dus provinciegrensoverstijgend. Het Pieterpad is zonder Drenthe geen Pieterpad meer. En er zijn nu eenmaal dingen die je gemakkelijker, goedkoper, efficiënter en dus beter op landelijk niveau kunt organiseren.

Recentralisatie

En dus kloppen we nog steeds bij het rijk aan. Omgevingswet, Natuurschoonwet, Wegenwet, overwegen van ProRail, Rijkswaterstaat... het zijn allemaal rijksverantwoordelijkheden en hebben allemaal direct met wandelen te maken. Moet alles dan weet ge-re-centraliseerd worden? Nee, wat ons betreft is recentralisatie niet aan de orde. Veel provincies zijn prima in staat om goed voor wandelaars en hun belangen te zorgen.

Mee-centralisatie

En daarom pleit ik voor mee-centralisatie. Voor wandelen een belangrijke rol bij de provincies, maar niet zonder een betrokkenheid van de Rijksoverheid. Zij moeten ook letterlijk 'mee' doen en hun verantwoordelijkheid oppakken. Als ieder nu doet waar 'ie goed in is, dan maken we met z'n allen echt Een Stap Vooruit.

Subsidiariteitsbeginsel

En om af te sluiten met een wel bestaand Nederlands woord: volgens het 'subsidiariteitsbeginsel': decentraal wat kan, centraal wat moet. Want eigenlijk is mijn mee-centralisatie daar op gebaseerd.

Ik hoop dat komende maandag (19/1) bij de behandeling van de initiatiefnota Een Stap Vooruit ook dat kwartje gaat vallen en dat rijk en provincies samen met ons kijken naar hoe het (nog) beter kan voor wandelend Nederland.

Het zou helpen als we (figuurlijk) een 'minister voor wandel en fiets' zouden krijgen ;-)

 

 

Ankie
coördinator belangenbehartiging
Wandelnet

Reacties op deze blog:

Inloggen of registreren (gratis) is nodig om een reactie of bericht te kunnen plaatsen.

Er zijn nog geen forumberichten over dit onderwerp.

Steun ons