Meer geld voor infrastructuur

14 april 2016

ontwerp aanpakWandelnet ziet kansen in de voornemens om extra te investeren in infrastructuur. Ook het verbeteren van infrastructuur voor de voetganger zal dan onderdeel van de plannen moeten zijn.

Een nationale coalitie van maatschappelijke organisaties steunt het voornemen van de VVD en PvdA om meer geld te investeren in infrastructuur. Door de aantrekkende economie zijn er steeds meer mensen en bedrijven onderweg. Deze groeiende mobiliteit vraagt om meer capaciteit van de weg, het spoor en de vaarwegen.

De 24 organisaties wachten de definitieve plannen van het kabinet nu eerst af. Pas als die plannen er zijn, kunnen zij beoordelen of de extra investeringen in infrastructuur voldoende zijn voor versnelde investeringen in knooppunten op wegen, betere vaarwegen en havenvoorzieningen, een hogere kwaliteit spoorvervoer en betere fiets- en wandelvoorzieningen. De partijen gaan daar graag het gesprek met het Kabinet over aan.

Ankie van Dijk, coördinator belangenbehartiging bij Wandelnet, hoopt dat de plannen ook positief zullen uitpakken voor de voetganger en wandelaar. “Vaak wordt vergeten dat nieuwe infrastructuur consequenties kan hebben voor wandelpaden, een plan wordt beter als je daar direct rekening mee houdt. En dat hoeft niet veel extra te kosten. Voorzieningen voor wandelaars en voetgangers bedragen vaak slechts een fractie van het totale budget”.

De nationale coalitie van maatschappelijke organisaties bestaat uit EVO, Fenedex, ANWB, NS, FMN, KNV, Rover, CBRB, BLN, ACN, Schiphol, BOZ, COV, Stichting waterrecreatie, RAI, Fietsersbond, VZR, Deltalinqs, ORAM, Bouwend Nederland, MKB Nederland, VNO-NCW en TLN.

 

Foto: (ANWB)

Steun ons