Meer mankracht belangenbehartiging Overijssel

6 maart 2017

belangenbehartigers OverijsselEric Giesbers, belangenbehartiger voor Wandelnet in Overijssel, staat er niet meer alleen voor. Hij is blij met het nieuwe team van vijf mannen. 

Vier nieuwe gezichten

Ruim drie jaar vervulde Eric Giesbers de functie van belangenbehartiger in Overijssel in zijn eentje. Hij stelde vast dat hij wel wat hulp kon gebruiken. En dus plaatste hij een oproep in de nieuwsbrief van Wandelnet. Vier enthousiaste mannen reageerden: Ieme Zijlstra, Gerrit Bekedam, Roel Stap en Jan Kreling. Samen vormen ze nu de groep Belangenbehartiging Overijssel.

Omgevingsvisie

Afgelopen zaterdag, op 4 maart, kwam de groep voor het eerst bij elkaar. Ze hebben de provincie onderling verdeeld. Ieder neemt een deel voor zijn rekening. Vooral voor het volgen van gemeentelijke Omgevingsvisies is het handig om de aandacht te kunnen verdelen. Overijssel telt 25 gemeenten en die allemaal volgen is een stevige klus.

Meerdere thema's

Belangenbehartigers van Wandelnet vertegenwoordigen de wandelaar in beleidsmatige discussies op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Naast de barrièrewerking van wegen en spoorwegen zijn de Nationale Omgevingswet en de provinciale Omgevingsvisies erg belangrijke thema’s.

Foto: v.l.n.r. zittend Ieme Zijlstra en Gerrit Bekedam en staand Roel Stap, Eric Giesbers en Jan Kreling (wandelnet)

Steun ons