Met drie Kamerleden op stap

27 augustus 2013

In juni presenteerden drie Tweede Kamerleden een startnotitie Een Stap Vooruit. Sander de Rouwe (CDA), Duco Hoogland (PvdA) en Paulus Jansen (SP) doen daarin voorstellen om wandelen en fietsen in Nederland te verbeteren.

Op 26 augustus gingen Wandelnet en Fietsplatform met hen 'op stap'. Tijdens een veldwerkbezoek aan Overijssel werd in de praktijk duidelijk waar het voor wandelen en fietsen om draait. Een aantal gasten nam plaats op de 'groene stip' om iets te vertellen.

Langs de Regge

Het medegebruik van waterschapsterreinen betekent voor wandelaars vaak een enorme kwaliteitsverbetering. Langs de Regge hebben Waterschap en provincie veel geïnvesteerd. We stonden letterlijk even stil bij de levensgevaarlijke oversteek over de N347, een belangrijk knelpunt voor onder andere het Marskramerpad en het Havezatepad. Bij Notter werd duidelijk hoe het ook anders kan onder de weg en het spoor door, met een toelichting door Henk Vrieling.

 

Fietsers Welkom!

Over de fietsknooppunten en het LF-netwerk (voor wandelen vergelijkbaar met de Lange-Afstand-Wandelpaden) lunchten we bij een Fietsers Welkom-bedrijf. Eric Nijland, directeur Fietsplatform gaf aan hoe belangrijk zo'n onafhankelijk kwaliteitslabel is in de marketing.

Ook voor Wandelaars Welkom is zo'n keurmerk bijna gereed. Daarmee wordt ook de koppeling met toerisme en economische bedrijvigheid letterlijk gelegd.

 

Nationaal Park in twee delen

De Sallandse Heuvelrug wordt letterlijk doorgesneden door de spoorlijn Almelo-Zwolle en de weg parallel daaraan voor autoverkeer. Beleidsvrijwilliger bij Wandelnet, Han van der Voet maakt duidelijk hoe cruciaal de oversteek bij de N35 is.

Voor fietsers en wandelaars van onder andere het Pieterpad, LF8 en het fietsknooppuntnetwerk is de opwaardering van deze provinciale weg een serieuze bedreiging.

 

Openstelling landgoederen

Bij de schaapskooi wacht Han van den Heuvel de Kamerleden op en vertelt over zijn werk bij Regio Twente voor onder andere de regionale netwerken voor wandelen en fietsen. Hij vraagt bijzondere aandacht voor de openstellingsregeling van particuliere landgoederen. Uit de praktijk vertelt hij bovendien hoe ingewikkeld de Wegenwet is als het gaat om openbare paden.
Twee punten die worden 'geadresseerd aan' Den Haag.

 

Knopen maar

Namens Wandelnet staat Ankie van Dijk stil bij het regionale netwerk voor wandelen. Zij prijst de kwaliteit en uniformiteit in Overijssel, maar wijst er tegelijk ook op dat daar op nationaal niveau nog veel werk staat te wachten. In dat opzicht is het fietsknooppuntensysteem een goed voorbeeld.

Landelijke coordinatie en een centraal punt van informatie voor wandelaars wordt uitgewerkt. In het belang van de wandelaar!

Overweg weg?

De Kamerleden steken het spoor over bij een overweg die exclusief is voor wandelaars en fietsers en waar dus geen gemotoriseerd verkeer langs komt. Steeds meer overwegen verdwijnen en in een aantal gevallen met behoorlijk omlopen of omfietsen tot gevolg.

Er zijn creatieve oplossingen die de veiligheid op het spoor verbeteren en tegelijkertijd ook goed zijn voor het langzaam verkeer.

 

BV Nederland

Bij TOP Luttenberg benadrukt directeur Marketing Oost Henk van Voornveld het belang van wandel- en fietsroutes voor het toerisme en het bedrijfsleven. Nederland moet alert zijn op het risico van de wet van de remmende voorsprong. Internationaal gezien moeten we onze toppositie wel verdedigen.

Daar hoort het instandhouden van onze routenetwerken als basisinfrastructuur zeker bij. Beheer en onderhoud zijn weliswaar niet sexy, maar dat achterwege laten zou een enorme kapitaalvernietiging zijn. Eric Nijland benadrukte ook de noodzaak van landelijke promotie van het routeaanbod. Nederland Fietsland heeft internationaal een goede naam en een enorm potentieel. De groep buitenlandse toeristen wordt nu nog onvoldoende bereikt. Samenwerking op landelijk niveau is hiervoor noodzakelijk.

 

De vele Overijsselse voorbeelden zijn exemplarisch voor andere delen van Nederland. We hopen dat het initiatief van de Kamerleden bij gaat dragen aan het daadwerkelijk verbeteren van Nederland als wandelland en fietsland.

Steun ons